Prenumerera

Har du prenumerationsfrågor, vill göra ändringar i din prenumeration eller teckna en ny prenumeration kan du kontakta oss på kundservice@kalmarlanstidning.se eller 0480-42 93 60.

Bra att veta om din prenumeration

Förskottsbetalning
Prenumerationssystemet hos Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning liksom andra dagstidningar, är baserat på att avgiften betalas i förskott. Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumerationen.

Tillsvidareprenumeration
Den vanligaste formen hos Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning liksom hos andra dagstidningar är så kallad tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen levereras tills du själv säger upp prenumerationen genom att kontakta vårt kundcenter innan ny avtalsperiod påbörjats. OBS! Utebliven prenumerationsbetalning gäller inte som uppsägning av prenumerationen.

Tidsbestämd prenumeration 

Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan. För att kunna få tidningen utan avbrott även efter denna period måste du höra av dig till oss 2-3 dagar i förväg.

Månadskonto
Månadskonto är ett betalningssätt för dig som valt att prenumerera på helår. Betalningen dras en gång per månad från det bankkonto som du angivit. Även kallat autogiro.

Leverans av tidningen 

Vår strävan är självklart att distribuera tidningen till dig regelbundet utan störningar. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas. Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna exemplar begränsas till prenumerationspriset för dessa, vilket innebär att prenumerationen förlängs med motsvarande antal dagar.

Leverans till utlandet
Vid leverans till utlandet tillkommer en extra avgift. Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Gör helst en skriftlig beställning för en korrekt adressering.

Utebliven tidning
Om din tidning uteblir ber vi dig snarast att ringa till Tidningsbärarna. Tidningsbärarna har hand om distributionen av alla morgontidningar i vår region.

Personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas och sparas av Gota Media AB:s tidningar för att vi ska kunna fullgöra avtal och ge dig information inom ramen för vår verksamhet. Du har rätt att ta del av, rätta eller komplettera de personuppgifter vi har om dig. En begäran om detta sänds till: Gota Media AB, PUL, Box 850, 391 28 Kalmar.