Viktigt att bevara hästjobb

Det avtal med staten som ATG, Aktiebolaget Trav & Galopp, har för spel på trav och galopp i Sverige utgör grund för en stor del av landets hästnäring. Det är med stöd i det vi har travbanor, ridskolor och utbildningar runt om i landet, även på mindre orter. Det är detta samarbete mellan svenska staten och ATG som skapar den ekonomiska ryggraden i den landsbygdsnäring som hästnäringen vuxit upp till att bli i.

Varje vecka året om är tusentals barn, ungdomar och föräldrar engagerade i hästsporten. Varje dag går drygt 30 000 personer i landet varav ca 2000 i Småland och på Öland till ett arbete som direkt eller indirekt är avhängt hästnäringen. ATG har en viktig roll i detta och har historiskt tagit ett stort ansvar för hela branschen.

Därför är det av största vikt att vi så snart som möjligt säkrar ett förnyat avtal mellan den svenska staten och ATG. Ett avtal där ATG kan konkurrera mot internationella spelbolag på rättvisa villkor. Bara så kan vi utveckla den svenska hästnäringen.

ATG tar idag ansvar för kostnader för hästsportens barn- och  ungdomssatsning, utvecklingsprojekt och utbildningsverksamhet. Det handlar om årliga åtaganden på cirka 100 miljoner kronor. Ett hot mot ATG innebär därför ett hot mot många barn och ungdomars fritidsaktiviteter och mot hästsporten och landsbygdens anläggningar.

Om vi vill att barnfamiljer även fortsättningsvis ska ha nära till en ridklubb för fritidsaktiviteter och att fler än 30 000 svenskar framgent ska ha ett ”hästjobb” att gå till varje morgon så måste vi ta ansvar för hästnäringens finansiella hjärta. Det får inte stanna.

Det är därför vi vill att ATG ska ha bästa möjliga förutsättningar att fortsatt stötta hästnäringen. Det i sin tur kräver ett modernt och långsiktigt hållbart avtal där ATG tillåts tävla på lika villkor med nätbolagen man dagligdags konkurrerar med.

Anders Åkesson