Veckans ledare:Stärk den svenska matproduktionen

Bodil Wahlgren:

 

Nästan varannan matportion som äts i Sverige idag är importerad. Detta betyder att stor del av den mat vi äter i Sverige är producerad under en miljö- och djurskyddslagstiftning som ställer lägre krav än den som är gällande i vårt land. Detta är för mig ett starkt argument för att vi ska utveckla och stärka den svenska, inhemska livsmedelsproduktionen, istället för att förlita oss på import. Det ställs i dag hårda krav på vår livsmedelsproduktion, men detta är nyttolöst om maten vi äter ändå inte produceras i Sverige. Jag vill både en hållbar och livskraftig inhemsk livsmedelsproduktion. Jag vill kunna äta sund och bra lokal producerad mat. Detta är grunden i vårt öppna landskap, det ger oss en levande landsbygd och arbetstillfällen lokalt i lantbruket och i nästa produktionsled, som tex mejeri och slakteri.

Naturskyddsföreningen i Kalmar län har överklagat en ansökan om att få bygga en av Sveriges mest klimatsmarta anläggningar för grisproduktion. En anläggning som kan medverka till att säkra vår livsmedelsförsörjning av griskött. Klimatsmart produceradt under svensk djurskyddslagstiftning och genererande lokala arbetstillfällen. För att ge tillståndet för ökad djurhållning har flera produktionsvillkor ställts. Vilkoren innebär begänsningar eller åläggande för producenten, utöver gällande lagstiftning. Producenten har gått med på villkoren för att minimera de risker som verksamheten kan medföra gällande föroreningar av natur och vattenmiljö. Allt för att bli så klimatsmart som möjligt. Att från Naturskyddsföreningen överklaga en investering i en anläggning som för att få utöka sin djurhållning gått med på att följa hårdare miljökrav än gällande lagstiftning, ger ingen logik. Om Naturskyddsföreningen däremot får sin vilja fram med överklagan, kommer det gamla tillståndet med en större miljöpåverkan att fortsätta gälla. Att Naturskyddsföreningen väljer att överklaga de mycket hårda villkoren producenten åtagit sig, riskerar ytterligare försena etabeleringen av hållbar livsmedelsproduktion i Sverige, som istället ersätts av miljöbelastande produktion i utlandet.

Om våra producenter hindras från att utveckla ett hållbart jordbruk här, flyttar produktionen till ännu större del utomlands. Jag vill att det kan satsas på lokal hållbar livsmedelsproduktion. Ett hållbart lantbruk betyder inte att vi ska sluta bygga nya stallar och anläggningar, utan att vi ska ge möjlighet att satta på senaste hållbara teknik. För att fortsätta den positiva tillväxten inom de gröna näringarna och den stora framtidstron här i regionen, måste vi arbeta tillsammans för att hitta hållbara lösningar. Med sitt överklagande riskerar Naturskyddsföreningen att orsaka mer skada än nytta för miljö och den lokalproducerade maten i Kalmar.

Bodil Wahlgren
Ersättare i kommunstyrelse för Centerpartiet, ledamot i Centerpartiets kretsstyrelse i Kalmar kommun