Våra vardagshjältar

Våra Vardagshjältar
Vi möter vardagshjältar i många olika sammanhang, det är ungdomsledare, det är småföretagare, det är eldsjälar i föreningslivet och på arbetsplatser som genom sitt sätt att leva förbättrar för oss alla.
För oss Centerpartister är landsbygden förutsättningen för all hållbarhet och överlevnad. Det är från landsbygden som resurserna kommer och det är där en del av mina vardagshjältar bor.
Här i Kalmartrakten finns de bästa förutsättningarna för att producera och förädla den mat som vi äter, och det är genom aktiva val vi kan se till att våra lantbrukare och skogsbrukare får avsättning för sina råvaror. Men det är också viktigt att råvarorna förädlas i vår närhet, oavsett om det är virke som ska sågas, golv som ska tillverkas, eller mjölk som ska levereras till mejeriet för att bli ost, bär som blir till marmelad eller kött som blir charkuterivaror.
De små företagen har kanske börjat hemmavid och sedan utvecklats vidare. Den småskaliga produktionen skapar arbetstillfällen på landsbygden. Företagen, mina vardagshjältar, erbjuder en mångfald av klimatsmarta produkter och tjänstesektorn växer, inom exempelvis turismområdet, servicetjänster inom RUT och ROT området och ger jobb som i sin tur ger förutsättningar för att många kan bo och leva på landsbygden. När fler bor i en bygd finns bättre förutsättningar för att lokal service i form av butik, drivmedelsförsörjning, skola och barnomsorg ska finnas och utvecklas.
Vi ska bruka de naturresurser vi har på ett hållbart vis. Som Centerpolitiker ska vi göra det enkelt att vara företagare.
En del har vi gjort. Vi har gett företagaren möjlighet att vara föräldraledig som alla andra och vi vill att sjuklöneansvaret ska kortas till en vecka.
Alla har inte den här synen. Vänsterfolket har gjort allt vad de kan för att snäva in kvinnors möjligheter att starta eget inom vårdyrken. Dörren har varit ganska stängd för undersköterskor som velat byta arbetsgivare. Dörren har vi öppnat genom Lagen om valfrihetssystem. Vi har också satsat på rehabilitering i stället för automatisk sjukskrivning. Det är så vi i Centerpartiet vill fortsätta att utveckla människors trygghet och valfrihet och det står i stark kontrast till vänsterrörelsen som efter närmare ett sekel vid makten inte lyckats med.
Centerpartiet vill fortsätta att utveckla människors trygghet och valfrihet. Vi vet var vi har våra rötter. De handlar om de mjuka vardagsfrågorna, om möjligheten att leva på landsbygden och om att bygga ett samhälle långsiktigt hållbart. Det är så vi vill forma framtiden, tillsammans med våra vardagshjältar.
Nu ska jag ut och träffa vardagshjältar, jag vet att du möter dem också!
Ingegerd Petersson Centerpartist
Kalmar