Unik sammanställning av medeltidens kyrkor

  • kyrk-webb

2006 gick Stig Lundh i pension, och slutade därmed sitt arbete som kyrkokamrer. Men han kom inte att lämna kyrkans värld för det. Tvärtom. På sin lediga tid började han istället att dokumentera medeltida kyrkor. Fyra böcker har det blivit sedan dess, varav två släppte precis nyligen. De två nya böckerna berör ett 75-tal kyrkor och kapell på Öland samt i Handbörd, Stranda, Möre och Kalmar medeltida stad.

Stig Lundh har i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i kyrkans värld. Under 30 års tid arbetade han som kyrkokamrer i Askersund, Åtvidaberg och Gamleby.
– Arbetet som kyrkokamrer innebär många olika arbetsuppgifter. Bland annat sådant som har med budget, personal och kyrkogårdar att göra. Det är mycket ansvar, säger Stig Lundh.
Hans arbete har också omfattat att förvalta kyrkobyggnader samt ansvara för restaureringar.
– Jag har i hela mitt liv varit intresserad av kyrkan, både kyrkobyggnader men även själva arbetet i kyrkan.
När Stig Lundh 2006 gick i pension upphörde hans yrkesverksamma engagemang inom kyrkan. Dock inte hans personliga engagemang. Istället började han fundera på att göra en bok.
– Min allra första tanke var att göra en bok om kyrkan i bygden jag bor i, Gamleby.
Men planerna växte, och kom snart att utvidgas till mer än bara en kyrka. Stig Lundh bestämde sig för att dokumentera och beskriva medeltidens kyrkor i hela Smålandsdelen av det medeltida Linköpings stift. Ett område som omfattar totalt närmare 270 kyrkor och kapell.
– Fyra år efter att jag började planera boken om kyrkan i Gamleby, år 2010, startade jag bokprojektet ”Medeltidens kyrkor och deras kvarvarande inventarier”, berättar Stig Lundh.
Två år därefter gav han ut den första boken, ”Medeltidens kyrkor i Tjust”. Året därefter kom ytterligare en bok, som kom att beröra medeltidens kyrkor och deras kvarvarande inventarier i Sevede och Aspeland.
– I mina två nya böcker, som kommer ut precis nu, har jag dokumentera kyrkor på Öland och hela området från Oskarshamn ner till Torsås.
Stig Lundhs tanke med böckerna är att de ska vara en guide- och handbok för exempelvis antikvarier och museifolk.
– Men även allmänheten kan använda sig av dem. De vänder sig helt enkelt till att som är intresserad av det medeltida kyrkliga kulturarvet, arkeologi och konsthistoria.
De nya böckerna omfattar 26 kyrkor och åtta kapell i Handbörd, Stranda, Möre och Kalmar samt 34 kyrkor och åtta kapell på Öland.
– Det ligger otroligt mycket jobb bakom verken. Jag tror ingen ens kan föreställa sig hur många timmar som ligger bakom, säger Stig Lund, och vill inte ens själv börja sammanställa antalet timmar.

Lina Watanen

Läs hela reportaget i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 24 juli 2014