Tror att trädgården är rätt plats att behandla stress

  • rehabwebb

Att läka och lära sig hantera stress genom attt vistas  i naturen. Det är vad grön rehabilitering handlar om för Katarina Schiebe. I sju år har hon arbetat med metoden. Hon tror så mycket på den att hon nu startat eget företag för att arbeta vidare.

Kalmar. Platsen är ett växthus på en liten tomt nära Arby. En kamin ser till att det är varmt och behagligt, trots att regnet öser ner mot växthusets glas. Utanför de genomskinliga väggarna är det intensivt höstgrönt i gräsmattan och träden. En mossbelagd stenmur löper längs tomten ut mot den lilla väg som bokstavligen är en kostig, eftersom den ibland använda av korna på Solmarka gård.

Det mest anmärkningsvärda när man är i Örtagårdens rehabträdgård är ljuden Långt bort hörs ibland en ko som råmar eller bullret från en traktor. Annars är det bara regndropparna mot växthusets väggar som hörs.

Katarina Schiebe är nybliven egenföretagare. Till skillnad mot de flesta i den sitsen verkar hon inte jäktad och jagad. Det vore också att bryta mot hela hennes affärsidé, eftersom den handlar om att arbeta mot stress.

Katarina Schiebe är sjuksköterska och mindfulnessinstruktör. Hon vet själv vad det innebär att drabbas av stress och utbrändhet. Under fem år var hon sjukskriven efter att hon gått in i väggen.

– Jag läkte mig i naturen. Tog långa promenader och påtade i trädgården. Det tog tid och måste få ta tid. Jag känner igen mycket hos de jag har träffat här. Oförmågan att veta när ens gräns är nådd eller att förstå allvaret.

Fick nytta av sina erfarenheter

När hon kom tillbaka i arbetslivet, fick hon en möjlighet att omsätta sina egna  erfarenheter i praktisk handling. Man bildade en ideell förening med en styrelse bestående av olika kompetenser, bla a läkare, sjuksköterska, beteendevetare, pedagog och arbetsterapeut. Föreningen startade en rehabilitering för människor som drabbats av svår stress, som gått in i väggen. Från år 2006 fick man EU-medel för att prova grön rehabilitering.

Resultaten med de fem första grupperna med Katarina som verksamhetsledare och handledare gjorde att man fick projektmedel från Samordningsförbundet i Kalmar län, och Landstinget blev för första gången projektägare till ett projekt i Samordningsförbundet.Man ville i större skala pröva konceptet Grön rehabilitering, kombinerat med Mindfulness och Problembaserad metod. Det blev en av de kurser man kunde få genom kursverksamheten Nyckeln på länssjukhuset.Verksamheten utvecklades 2010 i Örtagårdens rehabträdgård i Arby med två handledare, en projektledare, och senare en kurator. Katarina var en av handledarna. Under tre år pågick det projektet, och totalt från Örtagårdens start 2006, har 123 personer genomgått den tolv veckor långa egenvårds kursen.

– Vi var framgångsrika. Vår rehabiliteringsgrad var hög, ungefär 45 procent. Den brukar ligga kring 30 som norm när Försäkringskassan och Landstinget räknar.

Hälsocentraler, arbetsförmedlingen och försäkringskassan har haft möjlighet att remittera till grön rehabilitering.

– Det har varit många kommunalanställda. Många av de drabbade är  mellan 40 och 50 år och arbetar i hemtjänst, skola eller andra yrken där relationer är viktiga och kräver mycket energi.

Katarina Schiebe konstaterar att det inte alltid varit enkelt för svårt stressade personer att få hjälp inom vården.

– Ångest, diffus smärta och stress är symptom som inte har en självklar hemvist. Det är lätt att hamna mellan stolarna som sjuk.

Gör själva jobbet

Hon anser att den lugna miljön ute i Arby har varit en stor hjälp för många av deltagarna.

– Vi har haft de som sagt att de känt sig bättre bara av att komma ut hit. Det har varit så annorlunda mot deras vanliga liv.

Katarina Schiebe betonar att det man sysslar med är att få igång en process hos människor som har allvarliga stressproblem och behöver bryta sina mönster.

– Det är kursdeltagarna själva som gör jobbet. Vi försöker bara ge dem nya redskap för att ändra på sina liv. Det brukade vara åtta i en grupp och det är fantastiskt att se vilken skillnad det kan bli på en person efter de där tolv veckorna. Mycket sker i gruppen, man delger varandra erfarenheter och inspirerar varandra.

Eftersom verksamheten i Arby fungerade bra, tydde mycket på att den skulle få fortsätta efter juni 2013, då projektet var slut.

– Vi visade vad vi gjorde för politikerna och de var positiva. Vi fick signaler om att det skulle bli en fortsättning.

Det blev som man ville och samtidigt inte. Grön rehabilitering kommer att finnas kvar i landstingets regi. Men istället för att vara ute i Arby, har den flyttats och ska genomföras i anslutning till sjukhuset i Kalmar.

– Det var många som reagerade, inte bara vi som arbetade med det. Läkare och handläggare undrade var de skulle skicka folk i fortsättningen.

Hoppade av

Katarina Schiebe tyckte det var fel att flytta grön rehabilitering till stadsmiljön runt länssjukhuset.

– Jag kunde inte stå bakom det sättet att arbeta. Grön rehabilitering behöver bedrivas i grön miljö om den skall fungera. Det var därför jag hoppade av och startade eget.

Hon tog överplatsen i Arby, och driver Örtagårdens rehabiliteringsträdgård vidare som ett kurscentrum för personlig utveckling. Katarina hoppas kunna finna en finansieringslösning för att erbjuda även egenvårdskurserna för stressrelaterad utmattning på 12 veckor.

– Det finns en krets inom vården som vill kunna skicka folk hit. Men nu i början måste jag följa flera spår och då kanske mest sikta på kortare kurser. En är att ge kurser för företagsledare för att träna dem i att fokusera och leda sig själva. Jag arbetar nu med temadagar, föreläsningar och må-bra-kvällar med naturen och mindfulness som kraftfulla redskap för hållbar hälsa, men är också öppen för samarbete med andra.

Medveten närvaro

Katarina Schiebe har själv och i sitt arbete haft stor hjälp av mindfulness, ett sätt att tänka som utnyttjar buddistiska tankesätt och tekniker utan att vara religiöst.

– Det handlar om en medveten närvaro och medvetande om hur man själv mår och fungerar  är viktigt. Att ge plats för sig själv. Jag har avsatt en timme varje dag som bara är min. Man måste fokusera på nuet.

Katarina Schiebe ler där hon sitter i höstljuset i växthuset utanför Arby. För många nyblivna företagare är framtiden skrämmande. Tankarna fylls lätt av konsumentbehov, konjunkturer och konkurrenter.

Men Katarina Schiebe lever i nuet.

Joakim Carlsson