Testar nyordning i kyrkan

 Torsås

Mindre Herren, mera Gud. Färre han och hon, flera bröder och systrar. Det är några av förslagen för ny kyrkohandbok.

– Men inga hen, säger Rune Olofsson, kyrkoherde i Torsås-Gullabo som är en av testförsamlingarna.

Första advent började pastoratet testa förslaget till ny kyrkohandbok.

– Det finns fler alternativ, det är ett försök att förena gamla traditionella gregorianska tongångar med nykomponerat, säger kantorn Elisabeth Ilhammar.

– Det finns mer att välja på, det finns utrymme för större variation, säger Ronny Fransson, som är kommunister.

– Det är jätteroligt, säger Ann Palmqvist, som är diakon och kantor.

Språket i den nya kyrkohandboken ska vara mer inkluderande.

Gud istället för Herren

– Det är inte så mycket han och hon. På många ställen är ordet Herren och Vår fader utbytt mot Gud, säger Rune Olofsson.

Det gäller dock inte Herrens bön, alltså den som börjar ”Vår fader du som är i himlen” eller trosbekännelsen ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig”.

– Sen är det olika hur man tänker inför ordet ”herren”. Bibeln har många uttryck för Gud, säger Rune Olofsson.

Tanken med den nya kyrkoordningen är både att ge mer struktur och ge fler alternativ.

– Man ska känna igen sig. Alla ska kunna hänga med, oavsett var i landet man är. Det finns en tydlig struktur med ordet, måltidsdelen och sändningsdelen. Den strukturen ska finnas i alla typer av gudstjänster. Men också i fortsättningen finns det stor variationsmöjlighet, säger Rune.

Positiva reaktioner

Reaktionerna de fått från kyrkobesökarna har hittills varit positiva.

Det är 54 av Växjö stifts församlingar som deltar i arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Under ett år från och med den första advent ska församlingarna testa och tycka till om förslaget och därmed påverka hur framtidens gudstjänster ska se ut.

– Alla församlingar som begärt att få vara med är med, säger Rune.

En stor del i arbetet är musiken. I handboken finns flera alternativ, bland annat två helt nykomponerade mässor.

– I höstas samlade vi kyrkvärdarna och körerna och gick igenom de nya sångerna och den nya musiken, säger Elisabeth.

– Med ett modernare tonspråk blir det lättare att förstå orden, menar Ronny Fransson

I genomsnitt har Torsås kyrka 60-65 besökare i veckan, och Gullabo runt 30. Under advent och jul har kyrkorna varit fullsatta.

  • Den nya kyrkohandboken ska hålla under många år och ha en stor bredd och flexibilitet, säger Ola Isacsson som samordnar försöksverksamheten i Växjö stift.

Karin Asmundsson