Storseger för en närodlad politik

Pengarna till bredbandsutbyggnad fördubblas och stödet för kommersiell service femdubblas, detta är nyheter i regeringens vårbudget där Centerpartiet har kammat hem en storseger. Det är också en signal till landsbygden i Småland att vi tar dess behov på största allvar.  2, 8 miljarder kronor mer kommer regeringen att skjuta till landsbygdsprogrammet.
Det finns ett par saker som är avgörande för livet på landsbygden. Det ena är att det finns bra internetuppkoppling för att kunna utföra vardagliga sysslor som att betala fakturor, studera på distans och sköta sitt företag. Det andra är att det finns en lokal service med butiker där man kan köpa mat, hämta ut post, köpa nässpray och tanka bilen på. Detta är synpunkter och förväntningar jag hela tiden möter då jag träffar människor i länet. Senast i samtal med en ung familj som återvänt från Stockholm hem till norra Småland för att pröva på livet där. För sin försörjning och ett fungerande liv är bra bredband och en tillgänglig samhällelig och kommersiell service ett måste.  Jag är stolt över att idag kunna säga; – vi lyssnar och vi levererar för en levande landsbygd också i norra Småland.

I Centerpartiet praktiserar vi närodlad politik. Det betyder att vi kämpar för tillväxt och lika möjlighet till ett gott liv i hela landet, utifrån varje människas förmåga och behov. Därför är vi både stolta och glada över vår partiledares förhandlingsstyrka som nu lett fram till en mångmiljardsatsning på landsbygden. Det är närodlad politik i praktiken.
Med fördubblade medel till bredbandsutbyggnad, från ca 1,6 miljarder kronor till 3,25 miljarder kronor, kommer fler av våra mindre orter och byar i Småland att få tillgång till bredband med bra kapacitet. Det femdubblade stödet till kommersiell service, totalt 700 miljoner kronor, kommer att hjälpa lanthandlare och bensinmackar i Småland att överleva. Båda dessa satsningar är avgörande för jobb och tillväxt i hela landet.
Förhandlingsvinsterna i vårbudgeten talar sitt tydliga språk, en politik som ger växtkraft i hela landet!

Avslutningsvis….
…ett av de krav partiet FI med Gudrun Schyman driver –max 15 minuter till jobb, skola, farmor, bostad mm innebär rimligen stora folkomflyttningar. Senast det praktiserades var under Stalineran i det forna Sovjet. Vare sig Schyman eller Stalin känns särskilt fräscht.

 

Anders Åkesson (C)