Stormen Simone ställde till stora skador i skogen

  • Stormenjpg

    Mikael Dietrichson i skogen vid Skubbetorp.

Skubbetorp

När stormen Simone drog fram föll cirka 300 000 träd i Kalmar län. Flest träd föll i skogarna kring Skubbetorp och nu arbetar skogsarbetare Mikael Dietrichson med att inspektera träden. Ett arbete som måste ske med försiktighet. 

– Det är farligt att arbeta med träd som har fallit. Det sker ofta olyckor och det är viktigt att man vet vad man gör, säger Mikael Dietrichson som driver Dietrichsons Skogsservice AB.

Han befinner sig i skogsområdet Skubbetorp, i närheten av Kristvallabrunn i Nybro, där ett stort antal träd har fallit i stormen.

– Skubbetorp är en gammal skog som är känd för sina stora gamla träd. Och när stormar drar fram kan det ske med en väldig kraft, säger Mikael.

Ingen slump

Han tittar ut över skogsområdet på 420 hektar. På flera platser ligger fallna träd och det är ingen slump att Skubbetorp är en av de platser som drabbats hårdast.

– Äldre träd är högre och lättare för stormen att få med sig medan yngre träd lättare böjer sig i stormen och står kvar.

Medan han pratar börjar det knaka en bit in i skogen då ett träd som fallit över ett annat träd riskerar att falla till marken.

– Man måste alltid hålla sig på ett säkert avstånd. Många fallna träd ligger också spända som en pilbåge på marken och riskerar att sprätta iväg om man sågar i dem.

Måste arbeta ihop

Han plockar upp ett tunt blått band som han knyter runt en gren nära ett av de falla träden. Innan skogsmaskinerna kommer har han till uppgift markera ut var träden har fallit.

– Jag gör en snitslad bana genom skogen på platser där skogsmaskinerna kan ta sig fram och gör en karta där jag markerar ut de fallna träden som ska tas om hand.

Men själv kommer han inte röra träden förrän skogsmaskinerna har kommit.

– Man måste alltid vara flera kunniga personer som arbetar tillsammans för att inte riskera att någon skadar sig. Det är viktigt att komma ihåg, säger Mikael Dietrichson.

 

Lena Finnas

lena.finnas@kalmarlanstidning.se