SPI byter namn och logga och söker folk

Lagom inför valet byter SPI såväl namn som logga. Något som givetvis påverkar SPI även på det lokala planet. Nya namnet är SPI Välfärden och riktar sig till såväl unga som gamla. Men på lokalnivå kan det nya ställa till problem om inte återväxten säkras.

– Det händer saker inom SPI, främst på riksplanet. Det kommer naturligtvis att i hög grad påverka också oss i SPI-Nybro, även om vi är en autonom avdelning under Riks-SPI. Vi har i likhet med de flesta andra partierna problem med återväxten och vi kommer att intensifiera våra ansträngningar under hösten att rekrytera lämpliga personer till vårt partiarbete. Lyckas vi inte med detta så är partiets framtid i Nybro mycket oviss. Vi måste inom kort att fatta ett mycket avgörade beslut, säger SPI i Nybros talesperson Nils Duveborn.
Under veckan kommer Duveborn att informera kommunalråden Markus Lund (S) och Peter Lilja (M), som också är politiska samarbetspartners i Nybro, om vilka förändringar som är på gång.
SPI har registrerat sig hos Valmyndigheten under namnet SPI Välfärden och skall sedan bara kalla sig för SPI, vilket Nybrosektionen alltid har gjort. Avsikten är att bredda partiet och de primära målgrupperna som ska vara pensionärerna, åldersgruppen 50+, personal inom skola, vård och omsorg och ungdomarna.