Skogseld ska ge nytt l iv

  • eld-webb
  • eld2webb
  • eld3webb

Mjöshyltan, Allgunnen
Det är en dallrande varm sommardag i Allgunnens naturreservat. I skogen kliver flera personer runt och häller flammande eld på blåbärsris, mossor och grässtrån. Deras uppdrag är att elda upp en del av skogen för att rädda vissa djurarter.
– Idag finns det flera insekter och skalbaggar som riskerar att utrotas då de är beroende av död och brandskadad ved för att överleva, säger Erik Nordlind, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen i Kalmar.
Han står mitt ute i skogen. Det ryker, pyr och brinner runt omkring honom och han tittar ut över elden som långsamt sprider sig bit för bit.
– Förr skapades naturliga skogsbränder då till exempel en blixt slog ner i skogen. Men idag har vi så bra metoder när vi ska släcka en skogsbrand att det inte bildads några nya miljöer för insekter som lever i brända miljöer.
Han lyfter upp en stor behållare som det flammar eld ur och låter elden ta fyr i en bit mossa.
– Vi eldar inte upp alla träden även om några av dem stryker med. Istället så eldar vi bort en del av markvegetationen.
Runt de 38 hektaren skog där naturbränningen sker ligger en lång vattenslang. Flera personer vattnar marken utanför skogkanten och ser till att elden inte hoppar till något närliggande område där det inte ska brinna.
– Vi har alltid noggrann kontroll på var vi är och hur vinden blåser. Om vinden plötsligt vänder och elden sprider sig för fort så ser vi till att släcka den direkt.
Han tittar in i skogen som nu har börjat fyllas med rök. Trots att det kan finnas fågelungar som inte klarar sig i röken är naturbränningen nödvändig för att vissa insekter och ovanliga skalbaggar som Sotsvart praktbagge och gulfläckig praktbagge ska kunna överleva.
– Sotsvart praktbagge är extremt brandanpassad och kan känna av sotpartiklar på flera mils avstånd. De har specialorgan som känner av infraröd värme och de flyger mot glödvarma områden där de sedan hittar en partner och kan para sig.
Och det är ingen slump att Länsstyrelsen i Kalmar väljer att utföra en naturvårdsbränning i skogarna nära Mjöshyltan i Allgunnens naturreservat.
– Det har brunnit mycket förr i dessa skogar och här finns flera ovanliga arter som bara finnas på några få platser. Det här är nödvändigt att skapa brandskadade skogmiljöer för att dessa ovanliga insekter och skalbaggar inte ska utrotas helt, säger Erik Nordlind.

Lena Finnas