Se hela Sverige inte bara på sommaren!

Nu på sommaren far vi runt i landet och besöksnäringen lever upp runt om i hela Sverige. Besöksnäringen är en av våra framtidsnäringar och den finns i hela Sverige. Det finns ingen tid på året som besöken på mindre orter och landsbygden är så många och miljöerna och människorna hyllas för insatser och välkomnande! Men ibland undrar man varför det inte gäller hela året och varför det är så att resten av tiden är de ok att glömma delar av landet och låta service, infrastruktur och så vidare stå tillbaka!

När jag besöker aktiviteter runt om i länet eller talar med medborgare på marknader och torgaktiviteter så är det så tydligt att många är frustrerade och upplever ett åsidosättande. Det finns en berättigad känsla att vår del av landet på något sätt glöms bort i debatterna i Stockholm. Stockholmfieringen av den politiska debatten, där problem och bekymmer i Stockholm styr vilka frågor som är viktiga och vart resurser går medför en blind fläck för många delar av landet och då särskilt landsbygden och de mindre orterna.

Det jag önskar är att den glädjande uppmärksamhet som finns nu på sommaren också skulle gälla resten av året. Då kanske vi med större självklarhet skulle få del av infrastrukturpengar. Då kanske det inte vore ok att genom den sk politiska dubbelstöten underminera besöksnäringen och ungdomars möjligheter att få jobb runt om i landet.

Vi måste nu gemensamt bryta åsidosättande av landet och forma en politik som ger Småland och Öland rätt förutsättningar att växa. Det betyder t ex satsning på en servicegaranti för hela landet, nära vård som fungerar även på de mindre orterna. Möjligheterna att resa och kommunicera ska vara likvärdiga oavsett var man bor. Vi behöver ge möjlighet att utveckla den närodlade maten och servera den på skolor och äldreboenden i närheten. Vi behöver göra det enklare att skaffa sig en bostad även utanför de stora städerna, både med enklare strandregler och enklare finansiering. Möjligheterna att skapa en politik för hela landet är stor, men det måste finnas en vilja. Om man ser till alla de tal som hölls i Almedalen för någon vecka sedan var det endast ett parti som såg hela landet – Centerpartiet. Därför bli de kommande månaderna avgörande för vilka förutsättningar som ska gälla för utveckling av hela Sverige. För den som vill fortsätta att njuta av ett fantastiskt sommarSverige, oavsett var man bor resten av året, är det viktigt att vi skapar likvärdiga möjligheter i hela landet!

Christer Jonsson (C)