Satsar på ätbara växter i planteringarna

 • Månadssmultronen vid parkeringen är populära både bland stora och små. De ger skörd under lång tid.
  växter3webb
 • I badhusparen slingar sig en plantering som en orm. Den innehåller bland annat Här har stadsträdgårdsmästaren Thomas Bergström blandat köksväxter med rent dekorativa blommor. Bland petuniorna sticker majsen upp.
  växtertomaswebb
 • Vid järnvägsstationen blommar bland annat blåklint, rosenskära och vallmor, på totalt 4000 kvadratmeter.
  växter5webb
 • Rundlarna som finns på gågatorna och torget innehåller bara ätliga växter, bland annat röd basilika, grönkål, dill och gräslök.
  växterwebb
 • Rödstjälkig mangold, vit rosenskära och röd basilika.
  växter2webb

Nybro
Över den tjockbladiga svartkålen och den rödstjälkiga mangolden svävar dillkronorna. Årets tema för planteringarna i Nybro stad är stadsnära odling. Det allra mesta går att äta.

I Badhusparken slingar sig en lång rabatt i form av en orm. Bland begonia, indiankrasse och petunia sticker majs och kvanne upp som utropstecken. Svartkål och grönkål bildar bas och bakgrund till rosenskära och blomstertobak. Runt hela rabatten växer ipomea batatas, en växt som än så länge saknar svenskt namn, som kantväxt. Ormen innehåller både ätliga växter och blommor som bara är för syns skull.
– Vi vill uppmärksamma och inspirera till odling, också i privatträdgårdarna, säger Thomas Bergström, som är stadsträdgårdsmästare.
Han har arbetat med kontraster, satt tungt klumpigt mot lätt och elegant, ljust mot mörkt, grönska mot betong, och med massverkan. Alldeles vanlig dill svävar som ett flor över de övriga växterna, röd basilika kontrasteras mot rödstjälkig mangold och kinesisk gräslök.
– Det är viktigt att ha olika nivåer. Man ska ha något som är brett, något som hänger, något som ger volym och något som är lite högre och lite skirare.
Många plantor av samma sort, tätt planterade.
– Det är viktigt att det ser fint ut från början, säger han.
Dessutom blir det mindre ogräs att rensa.
Ormen är en del av förvandlingen av Badhusparken.
– När jag kom till Nybro för tre år sedan var parken förfallen. Vi har gallrat och beskurit, och arbetat mycket med att höja säkerheten och skapat siktlinjer. Det är viktigt att man ska kunna se varandra i parken. Vi har gjort i ordning ett utegym och lekplats och kajplatsen har renoverats.
De 13 rundlarna som finns lite här och där i centrala Nybro däremot innehåller bara ätliga växter, som krasse, mangold och svartkål. I en av rundlarna på torget har någon försett sig med dill, dillplantorna är avbrutna.
Parkeringen vid Västra Magasinsgatan har blivit ett uppskattat smultronställe.
– Det är många som plockar smultron, både gamla och unga.
Att odla sådant man kan äta är en växande trend, över hela världen.
Under de tre åren Tomas Bergström arbetat Nybro har det skett stor förändringar. Bolanders park, söder om järnväggstationen, har blivit en blommande oas med en bland annat fyratusen kvadratmeter stor blomsteräng med blåklint, vallmo och rosenskära, en klippträdgård med azaelor, järnek och idegran, parkträd som valts för att de är vackra hela säsongen.
Nästa års tema ska handla om pollinering.
– Det blir växter som är viktiga för pollinerarna, alltså bin och humlor. Olika växter är viktiga för olika arter, odlade bin och vilda bin väljer olika växter.
Under vintern försvann uppemot en fjärdedel av landets bisamhällen.
På kommunens hemsida, www.nybro.se. finns en komplett växtförteckning samt skisser över Ormen samt krukorna.

Karin Asmundsson