Samarbete ska stoppa vildsvinen

  • F olke - webb

BÖLE
Samarbete och organisation. Det är nyckeln om man ska få kontroll över vildsvinsstammen i länet. Det anser Folke Fagerlund.
– Det finns inte så mycket kvar som myndigheterna kan göra nu. Nu är istället det viktigaste att vi får igång samarbetet mellan de inblandade.
Folke Fagerlund är jägare. Han sitter med i vildsvinsgruppen i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation och är ledamot av Jägarförbundets styrelse. Men han är också markägare.
– Ja, jag har många kepsar att ta på mig i den här frågan, medger han.
Vildsvinen och störningarna som följer med dem är något man får leva med, tror Folke Fagerlund. Men det går att hålla ner stammen, så det inte behöver bli så mycket skador som förra året.
– Hösten 2011 var det extremt mycket ekollon. Det gjorde att vildsvinsstammen växte dramatiskt. Det är väldigt svårt att kolla hur stor stammen är, men ska man gå efter trafikolyckorna hade vi klart under länsstyrelsens målsättning, 400 vildsvinsolyckor, i länet åren innan. Men 2012 hade vi över 600 olyckor.
Samjakt av sociala skäl
Folke Fagerlund tror dock att vildsvinsstammen decimerats och är under bättre kontroll nu.
– Det verkar så. Det har jagats mycket på dem.
Ska vildsvinsstammen fortsätta hållas nere handlar det om mer samarbete mellan markägare och jaktlag, tror han.
– Ska man jaga vildsvin effektivt med hund eller när det handlar om skyddsjakt, behövs det större marker. Man måste kunna följa efter även om de går in på mark som hör till jaktlaget bredvid eller en annan markägare. Vildsvinen är mycket läraktiga och fattar snabbt var de kan komma undan någonstans. Därför är det viktigt att man samarbetar och organiserar så det bedrivs jakt över större områden och kontinuerligt.
Folke Fagerlund tror att samjakter, när flera jaktlag går samman och jagar, kan vara bra. Men inte för att de skulle ha någon bestående effekt på vildsvinsbeståndet.
– Nej, det är mera den sociala delen som är viktig. Att man lär känna varandra så man kan samarbeta om jakten.
Måste tänka om
Han medger att det låter enklare än vad det är att få markägare och olika jaktlag att dra åt samma håll. Det finns gamla inrotade traditioner och ibland också konflikter som inte går att reda ut i en handvändning.
– Det som brukar ligga i botten när jaktlag har svårt att komma överens är älgköttet. Fördelningen av det brukar ställa problem. Man brukar säga att folk hellre har en älg för sig själv än att de får två halva. Men vi måste komma över det.
Har fått det mesta
Folke Fagerlund menar att jägarna nu fått det mesta de begärt av myndigheterna genom att det blivit tillåtet att jaga med rörlig belysning och kameror utan särskilt tillstånd. Nu återstår bara två saker: att ge ett generellt tillstånd för att få använda åtelkamera och att man tillåter mer hemförsäljning av vildsvinskött från jägarna.
– Det är inte så roligt att jaga när hela frysboxen redan är full. Härifrån är det en bit till viltslakteriet i Tvärskog. Kunde man sälja till grannar och omgivning vore mycket vunnet.
Risken för trikiner
Invändningen mot det är att det finns risk att någon slarvar med eller helt enkelt struntar i att skicka in trikinprover på vildsvin. Det är välkänt att vildsvin ofta bär trikiner. Det har nyligen upptäckts vildsvin i länet som har haft trikiner.
– Vi ska fortsätta vara hårda på det området. Men vad jag har förstår är hemförsäljning av vildsvin tillåten i Frankrike och Tyskland. Är de jägarna mer att lita på än svenska jägare?
Gratis trikinprov?
Folke Fagerlund menar att staten måste göra en insats för att se till att alla vildsvin verkligen testas om man tillåter mer av hemförsäljning.
– Jag tycker att man ska ta bort kostnaden för trikinproven. Då tror jag att man får alla att skicka in, för ingen vill ju bli sjuk och kostar det inget finns det ingen anledning att låta bli. Det är inte ett dugg svårt, det är bara att fylla ett enkelt formulär på ett kuvert, stoppa ner provet i en plastpåse, lägga den i kuvert och sedan skicka iväg det. Testbeskedet brukar komma dagen efter via e-post.
Men Folke Fagerlund betonar att frågorna om åtelkameror och hemförsäljning ändå är småsaker jämfört med den betydelse det skulle ha om jaktlag och markägare kunde enas om hur jakten på vildsvin ska gå till över större områden.
– De enda som vinner på att man inte kommer överens är vildsvinen.

Joakim Carlsson