Regnbågsnaglar och möten mellan människor

De rubriker som höjdhopperskan Emma Green Tregaro satte förra veckan, gav oss en bild av hur olika våra verkligheter är, bara något 100-tal mil från vårt lands gränser. Det sägs att politik och idrott inte hör ihop, men visst är väl idrott politik, det blev tydligt i Moskva förra veckan. Emma Green Tregaro visade att vi måste stå upp för alla människors lika värde och rättigheter, då kan även en idrottsarena vara platsen för en manifestation.
Under två dagar den senaste veckan har jag haft förmånen att besöka ett drygt tiotal Bygdegårdar, Folkets Hus och parker i Kalmar kommun. Jag har träffat styrelserna till de föreningsägda lokalerna, fått se de olika husen och ta del av styrelsernas berättelser om hur byggnaderna kommit till och utvecklats till det de är i dag.
Säkert är det många som besöker exempelvis en bygdegård, i samband med en kulturaktivitet, en skolavslutning, ett kalas eller ett barndop. Men hur många vet att allt arbete som sker, både administrativt och inte minst underhållsarbete utfört av ideella krafter. Människor som bor i bygden, som värnar om den lokala samlingslokalen där möten mellan människor sker, där kultur kan upplevas eller att man kan delta i exempelvis en kör, dansgrupp eller hantverksgrupp. Det är i de här gårdarna som föreningsmöten hålls och studiecirklarna arrangeras. Bygdegården och Folkets Husrörelsen är mötesplatser för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och företag för alla med en demokratisk värdegrund.
På samma sätt som Emma Green Tregaro manifesterade på idrottsarenan, kan vi i olika sammanhang diskutera och manifestera våra tankar på hur vi vill utveckla vår omgivning, då är det bra om det finns mötesplatser, både i staden på de mindre orterna där människor kan mötas. Därför är det av största vikt att vi ger föreningarna verktygen för att arbeta vidare.
Det jag reflekterat över är att det är så lätt att ta för givet, att gården ska finnas där, fix färdig att hyra. Men det ligger mycket arbete bakom och kunskaper om huset och dess skötsel som många av funktionärerna i de olika styrelserna har. Kanske vill du engagera dig i en styrelse. Kanske vara en del av det viktiga navet i bygden, som en samlingslokal är.
För visst är det så, vi ska diskutera och reflektera över hur vår demokrati bevaras och utvecklas. Vi ska ta lärdom av varandra och de nya människorna vi lär känna, och ta med oss erfarenheterna både från idrottsarrangemang och i möten med andra människor exempelvis i en bygdegård.

Ingegerd Petersson