Patric vill trappa upp den militära närvaron i länet

  • patriclIMG_5895 (kopia)

Nu är det dags att trappa upp den militära kapaciteten i Kalmar län.
Det menar Patric Lindgren, som är förbundsstyrelseordförande i Kalmar läns Försvarsutbildningsförbund.
– Vårt läns militärstrategiska läge motsvarar på intet sätt den svaga militära närvaron här, säger han. 

I Kalmar län finns inga regementen, inga staber, inga militärflyg eller lokalförsvar. Lindgren beskriver dagens situation som lite problematisk. Ett oförsvarat Kalmar län är en allvarlig nackdel för landets säkerhetspolitiska ambitioner och militäroperativa möjligheter, framhåller han.

Kalmar län är förmodligen det län i Sverige som under längst tid varit utan permanent arménärvaro. Det är hundra år sedan Kalmar regemente, I21, lämnade Hultsfred och Kalmar län för Eksjö. Sedan dess har det inte i Kalmar län funnits något arméregemente med grundutbildning av soldater. Mellan 1939 och 1972 fanns i Kalmar en försvarsområdesstab för att leda i länet mobiliserade lokalförsvarsförband och Hemvärnet – staben var återuppsatt mellan 1990 och 1997. Från 1942 till 1980 återfanns Kalmar flygflottilj, F12 i länet. 

– År 2005 lade man ner Kalmargruppen, en utbildningsgrupp inom hemvärnet och i sin tur en arvtagare till försvarsområdesstaben. Hemvärnet i Kalmar län måste öva utanför länet, för här finns ingen infrastruktur, inga skjutbanor. De övar i Blekinge, Jönköpings eller Kronobergs län.

Försvarsutbildarna i Kalmar län vill återuppsätta Kalmar regemente, P21. Deras önskan är att
regementsstaben placeras i Kalmar, men att övningsfält med värnpliktsutbildning anläggs utanför tätorten.

Janne Adeen

Läs hela artikeln i KLT/NT 14 februari 2019