Spelar i glädje och sorg

  • Linnea petersson

Hon spelar i sorg och i glädje. Hon lyssnar på det mesta från Bruce Springsteen till Bach. När hon inte leder någon av sin körer sjunger hon själv i kör. Tidigare i år utnämndes Linnea Petersson till Årets Kristina. Linnea
Läs mer

Ledaren: Landets välfärd!

I Sverige har vi en uppdelning där demokratiskt valda organ hanterar samhällets frågor beroende på nivå. Riksdagen/Staten har bl.a. att hantera lagstiftningen, rättsväsendet, utrikespolitiken, arbetsmarknadspolitiken och försvaret. Man beslutar om statens skatter och om närings- och regionalpolitik. Rikspolitikerna borde ägna
Läs mer

I Kopparfly sprätter hönsen omkring

  • äggwebb

Nybro Tänk er två unga stadsbor som köper en gård och flyttar ut till landet. Den ena jobbar på Kährs och den andre som förskollärare. Föreställ er att samma par inom kort kommer att jobba med höns hela dagarna och
Läs mer

1 262 263 264 265 266 325