Nytänkande krävs efter prispress på vildsvin

  • Tomas Nilsson 3-1

Vildsvin har gått från att vara en exklusivitet till att bli vardagsvara. Priset som jägarna får sjunker. Marknaden i Sverige är mättad, men kanske kan export till Kina på sikt vara lösningen? Tomas Nilsson på Tvärskogs Vilt är nöjd med verksamheten på viltslakteriet. Men det finns utmaningar för framtiden och de rör framförallt den stora mängden vildsvin.
   – Få fina restauranger har numera vildsvin på menyn. Istället används det mer och mer som färs och grytbitar.

Tvärskog. Tvärskogs Vilt för en rätt diskret tillvaro. Kör man förbi platsen ser det ut som vilken gård som helst med ekonomibyggnader. Men i själva verket finns här viltslakteriet och dess administration, en arbetsplats för sammanlagt tio personer.
– Sedan har vi slakteri och tre anställda i Kälarne i Jämtland, säger Tomas Nilsson, företagets grundare.
Tvärskogs Vilt sysslar nästan enbart med leverans av viltkött till grossister. Sedan åtta, tio år tillbaka är man huvudleverantör av svenskt viltkött till en av jättarna i branschen.
– De köper ungefär 80 procent av vårt vilt.
Tvärskogs Vilt firar i november 20-årsjubileum. Enligt Tomas Nilsson är företaget ett av de tre största i landet i sin bransch.

Sedan i våras styckar man också en del tamboskap, gris och lamm från Västerslät. Det närproducerade köttet säljer man under ett eget varumärke.
– Jag trodde faktiskt att suget efter det var större än vad det har varit. Många vill ha närproducerat, men det är si och så med betalningsviljan. Det där är vi inte riktigt vana med eftersom viltkött styrs av säsong och det finns bara en begränsad mängd och man sätter priset efter inköpspriset. Här får man hela tiden mothugg: ”Vi kan köpa industrigrisar billigare”. Så det är lite svårarbetat.  Åtta av tio vill ha närproducerat och gårdsslaktat, men de vill samtidigt betala priser som om det vore industriproducerat.

När det gäller viltköttet är utbudet begränsat och konkurrensen mindre. Ett undantag finns dock: vildsvinsköttet. Där överträffar tillgång efterfrågan så pass att köttet på några år gått från att vara en exklusivitet till att användas i dagen lunch. Tomas Nilsson kallar vildsvinsköttet för en bulkvara.
– För fyra år sedan sköts det ungefär 30 000 vildsvin i Sverige. Förra säsongen sköts det 110 000 vildsvin och i år räknar vi med 130 000. Och det bara ökar, så marknaden hinner inte med att svälja det. Det gör att de större vilthandlarna alla har stora lager. Jag har elva, tolv ton som ligger osålda sedan förra året. Då måste man veta att vildsvin finns i hela Europa, så man konkurrerar med övriga EU-länder som Polen och Tyskland.

Joakim Carlsson

Läs hela reportaget i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 12 oktober 2017