Nybros fastighetspaket

I måndags kväll tog kommunfullmäktiges majoritetspartier (M), (S) (SPI) och (MP) i Nybro beslutet om fastighetspaketet. Det var ett inriktningsbeslut om att sälja delar av Bostadsbolaget och kommunala fastigheter bland annat kommunhuset. Jag har tidigare kritiserat affären utifrån starka sakskäl. Kommunen får för sina fastigheter 125 miljoner kronor. Drar man av det bokförda värdet som är kvar så har man 80–85 miljoner kvar. Försäljningspengarna kan användas till investeringar eller minskad låneskuld och inte till drift. I dag lånar Kommunerna för 1,5 procents ränta det blir ca 1,3 miljoner kronor som kan användas i driften. Då vet vi att kommunens kostnader för att hyra tillbaka bara kommunhuset ökar med 5 miljoner kronor. Ett antal partier röstade nej till affären Centerpartiet, KD, Vänstern och Folkpartiet. Det bör noteras att jag aldrig sett så mycket åhörare vid ett KF-möte och jag har varit på ca 380.

Utöver själva sakfrågan så kan konstateras att handläggningen är illa skött. Jag har varit med i Nybros kommunledning i 36 år och i fullmäktige lika länge men aldrig sett ett så dåligt beslutsunderlag därtill i kommunens största affär någonsin.

Det saknas redovisning för varje fastighet, inga köpeavtal, inga hyresavtal, inga förhandlingsprotokoll med facken ingen redovisning om de s.k. skallkraven som ska redovisa köparens åtaganden mm. Allt detta ska tydligen förhandlas under hösten, sannolikt utan insyn. Allt detta skulle självklart ha presenterats till kommunfullmäktige.

Nu är det som bekant inte den enda frågan som den rödblå majoriteten skjutit sig själv i foten. Nu blir fastighetspaketet tillsammans med övriga frågor en valfråga, Den 14 september kan Nybros invånare i kommunvalet markera vad man tycker om kommunpolitiken.

ALMEDALEN 2014.

Jag har 11 år i rad varit i Visby under Almedalsveckan. Tidigare i egenskap av ledningen i Kommunförbundet och i Kommunen. Numera kan man delta utan att ha möten och semenariemedverkan på agendan, vilket är ganska skönt.

Almedalen blir allt större låt vara att det är supervalåret. Över 3 300 arrangemang under en vecka gör det svåröverskådligt. Själv besökte jag ett 10-tal av dessa. Det är inte lätt att sticka ut och få fram sina budskap. Det tyngsta utspelet gjorde Regeringen när man presenterade Sverigebygget med storsatsning på moderna järnvägar och bostadsbyggande i hela landet.
Efter Fi:s framgångar i EU-valet så försöker många partier profilera sig i jämställdhetsdebatten. Till och med Stefan Löven, (s) som med sin bakgrund är den största betonghäcken inom jämställdhetsområdet gjorde tappra försök.

I övrigt gjorde Annie Lööf (C) bra ifrån sig. Centerpartiet har därtill 3 av 4 ministrar som kvinnor och 4 av 5 är kvinnor i partiets verkställande utskott. Annie växer allt mer in i rollen som partiledare och statsråd. Hon är i den ålder man presterar mest i allt som är mätbart sedan går det bara utför, jag har erfarenhet.

Stig Davidson (C) Nybro