Nostalgi från århundraden med en betydelsefull tjänst

  • _MG_4910 13.41.47

Ett mångårigt, gediget arbete. Passion blandat med faktaletande. Ett resultat bestående av 231 innehållsrika sidor.
– Med boken Posten – historiskt – inom Kalmar kommuns nuvarande gränser vill vi lyfta fram människor som haft ansvaret för posten under gången tid, säger Sven Erik Jönsson.
Och ”under gången tid” syftar inte på nåra fjuttiga årtionden, nej det handlar om en tidsperiod från 1636 till 2003.

Kalmar. Det är inget litet arbete som lett till boken om posten inom Kalmar kommuns nuvarande gränser. Utgivare är Kalmar Filatelistförening, med de två drivande skribenterna Björn Erlandsson och Sven Erik Jönsson.
– Det är i alla fall säkert ett fyrsiffrigt tal med timmar som vi lagt ner, säger Sven Erik Jönsson.
Duons arbete började hösten 2015. Men själva grunden hade lagts längre tid tillbaka än så.
– Som du kan se i förordet skriver vi om filatelisten Per Gunnarsson. Han var en mycket kunnig och duktig filatelist och mångårig medlem i föreningen, säger Sven Erik Jönsson och tillägger.
– Han hade ett 25-tal A4-sidor där han dokumenterat postlokaler i bygden. Det var ett arbete som han kanske började med på 1990-talet.
Sven Erik Jönsson var en nära vän till Per Gunnarsson.
– Innan Gunnarsson gick bort hjälpte jag honom att sälja hans frimärkssamlingar, det han hade kvar. Som gåva och tack fick jag arbetet som han dokumenterat. Det ligger till grund för boken.
Men med tanke på att boken slutligen blev på 231 sidor förstår man att Sven Erik Jönsson och Björn Erlandsson också de bidragit med en väldig massa fakta.
– Jag fick en klubbkamrat att lägga över Gunnarsson skrivna A4-sidor till ett usb-minne och utifrån det höll jag och Björn ett föredrag i frimärksklubben. Efter det sa någon enskild medlem att det skulle kunna bli en bok.

Så kom det också att bli.
– Det är mycket fakta som skulle gå i graven annars, en gång i tiden när man är borta, menar Sven Erik Jönsson.
Björn Erlandsson som 2015 var ordförande för Kalmar Filatelistförening har ingen direkt anknytning till Kalmar och posten, med undantag för sitt frimärksintresse.
– Jag är gammal militär, så någon annan beröringspunkt än mitt intresse för filateli finns inte, skrattar han.
Han började samla på frimärken som ung grabb.
– När jag var ung var det vanligt att folk sysslade med olika hobbyverksamheter. Väldigt många samlade på frimärken, och det var ett intresse som föddes även hos mig. Även om det kommit mycket annat i vägen, som familj och arbete, som gjort att man under många år inte sysselsatte sig med frimärken, har det hela tiden legat i bakhuvudet.

När Björn Erlandsson blev pensionär gavs mer tid och möjlighet att återuppta frimärkssamlandet igen. Sven Erik Jönsson har hållit liv i sitt samlande ända sedan han 1954 gick med i ungdomsavdelningen för frimärkssamlande på dåvarande Kalmar allmänna läroverk, nuvarande Stagneliusskolan.
– Frimärkssamlandet är oerhört allmänbildande och man skaffar nya kunskaper tack vare alla olika tänkbara objekt på frimärkena. Min hustru, Sigbritt, frågar mig ofta hur vet du det, och då svarar jag att ”det har jag sett på frimärket”.
Som vuxen kom Sven Erik Jönsson att arbeta som försäkringsman. Men han har en väldigt nära och personlig koppling till Kalmars posthistoria.
– Jag är gift med en före detta postkassör. Och jag har en dotter som var vid posten ett stort antal år, säger han och tillägger skrattande.
– En bärande del i arbetet är att jag kände och känner en väldig massa utav hustruns gamla kollegor. Det har varit lätt att ringa till människor och intervjua dem för att få fram information. På det sättet har dörren varit öppen.

För människor är just vad boken handlar om.
– Vi har letat reda på alla postmästare som funnits från 1638 fram till 1980-talet. Det handlar om myndighetsperson, då posten på den här tiden var ett statligt verk, säger Sven Erik Jönsson.
1994 skedde stora förändringar efter att posten blev ett aktiebolag.
– Då kom en ny sorts postmästare, och de hade inte samma dignitet som de tidigare, traditionella postmästarna, säger Sven Erik Jönsson.
Författarduon säger att de kapitel som handlar om tiden från 1994 fram till 2003 består av mer översiktliga texter.
– Att i detalj försöka följa alla förändringar som har skett under denna tid har visat sig vara en nästan omöjlig uppgift, menar de.
Boken består av framför allt två delar. En som berättar om alla Kalmar kommuns postmästare från 1640-talet fram till 1985. Den andra handlar om kommunens postkontor, postanstalter och poststationer.

Men läsarna får också ta del av bland annat postala objekt med anknytning till Kalmar, om facklig verksamhet, ångbåtsexpeditioner, luftpost och kortfattar svensk posthistoria.
– Det som kanske varit mest spännande med arbetet var att undan för undan hitta all fakta, det lockade mig väldigt mycket, säger Björn Erlandsson.
Personligen fascineras han av 1600-talets slut, och Lars Eriksson Rosenlund som utsågs till Kvarnholmens första postmästare.
– Jag tycker historien om just honom är intressant och man får tänka sig in i hur det var med informationen om omvärlden på den tiden. Rosenlund var en föregångsgestalt i att sprida information i en tid då någon mil utanför Kalmar centrum för ett jättelångt avstånd för att vidarebefordra nyheter, menar Björn Erlandsson.
Lars Eriksson Rosenlunds bror tillika borgmästare, Johan, var först ut med att bygga ett stenhus på Kvarnholmen, då staden flyttades från gamla stan vid Kalmar slott. Byggnaden är idag känd som Rosenlundska huset och ligger på Östra Sjögatan i centrala Kalmar. Och det kom att bli på granngatan, Södra Långgatan, som Kvarnholmens första postkontor inrättades.

Många av postkontoren har under årens gång utsatts får såväl rivningsmaskiner och bränder som ombyggnationer. Författarduon har fått leta en hel del för att hitta alla byggnader, eller den plats, som posten hållit till på. När det gällde detektivarbetet kring Långaström postkontor från åren 1897-1950 fick de efter flera år plötsligt hjälp.
– Jag kom på att jag hade en affärsbekant från 70- och 80-talet som bodde i Långaström. När jag ringde och förklarade att jag letade information om var det gamla postkontoret legat svarade han att han bodde granne med det gamla posthuset i socknen, berättar Sven Erik Jönsson och tillägger glatt.
– Han hade till och med ett gammalt foto på postföreståndaren med familj framför deras bostad som också var post. Man ser postskylten ovanför dörringången, på bilden. Det var bingo den dagen.

Lina Watanen

Läs hela reportaget i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 9 april 2020