Nicola skapar möten som leder till nya kontakter och kunskaper

  • nicola_MG_5223 (kopia)

Språket är en enormt viktig och avgörande del när det handlar om att starta ett nytt liv, i ett främmande land. Nicola Stöhr vet. För sex år sedan lämnade hon med familj Tyskland, för ett liv i Sverige. Numera arbetar hon som verksamhetsledare för Röda korsets satsning Mentor till mentor i Kalmar. Där hjälper hon utrikesfödda att komma i kontakt med svenskar. 

Det är fredag, klockan har precis passerat lunch. På mötesplats Kupan har secondhand-butiken öppet, och det är en del folk i rörelse. Men att säga att allt är som vanligt vore att ta i. Under rådande omständigheter är personalen ändå glada att kunna ha öppet, vilket inte är en självklarhet. 

– Nästan alla frivilliga är över 70 år, och vi har haft svårt att få tag i folk. Vi har minskat ner till tre öppetdagar i veckan, och med kortare öppettider, säger Nicola Stöhr. 

Vi möter upp henne i butiken, hon leder oss vidare till sitt kontor. Det är inte för att prata om Röda korsets secondhand-butik vi träffas, utan om ett annat projekt, Mentor till mentor. 

– Projektet handlar om att skapa möten och kontakter mellan svensktalande och utrikesfödda personer, berättar Nicola.  

Tanken är att mentorerna, det vill säga svensktalande frivilliga, blir en väg för migranter med utländsk bakgrund, att komma in i det svenska samhället. 

– Man matchar män med män, kvinnor med kvinnor och familjer med familjer. 

Hur tänker man vid en matchning?

– Jag tittar till exempel på ålder, intressen och personernas bakgrund. 

Vem kan vara mentor?

– Alla kan vara det. Och just nu finns verkligen ett stort behov av att hitta unga svensktalande, säger Nicola och tillägger.

– Det är många utlandsfödda i åldrarna 19-25 år som hör av sig till mig. De är för gamla för att gå i vanlig skola, och har kanske börjat på Komvux eller SFI. Men då är det bara klasskompisar som också kommer från utlandet. De får inga svenska kamrater. 

Och det är en vilja om att träffa andra svenskar och prata det nya språket, som de hör av sig till Nicola. 

När Nicola hittar vad hon tror är lämpliga personer, sker ett första så kallat matchningsmöte på Röda korset. Vanligtvis pratar man lite med varandra, och byter kontaktuppgifter.

– Oftast så funkar matchningen väldigt bra. Men ibland händer det att personerna känner att de inte har något att prata om, att de inte får riktig kontakt. Och då får man börja om, och försöka med någon annan.

Men som sagt, för det mesta uppstår en god kontakt. 

– Tanken är sedan att man ska träffas minst en gång i månaden. Men det är lite olika hur det ser ut. Ibland blir det färre träffar, och ibland kanske det blir tre, fyra gånger i månaden. 

Personerna får själva avgöra och planera vad de vill göra, och var de vill ses. 

– I början kan det vara skönt att ha något att göra. Då har vi sponsorer som skänkt fribiljetter till bland annat slottet, Kalmar läns museum, Äventyrsbadet och Kalmar konstmuseum. 

 

Lina Watanen

Läs hela artikeln i KLT/NT 17 september 2020