Milljoner till Glasriket

  • glaswebb

Hela Glasriket har de senaste åren stått inför svåra omdaningar som bland annat inneburit nedläggningar av flera glasbruk med arbetslöshet som följdproblem. Under tre år framöver kommer ett tiotal företag att få dela på drygt 12 miljoner kronor om de väljer att investera i Glasriket.
Glasrikesmiljonen är ett samverkansprojekt mellan Tillväxtverket och Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, samt Länsstyrelsen i Kronoberg, med uppgift att skapa bättre förutsättningar för en tillväxt i Glasriket.
I torsdags gick startskottet för att börja söka pengar och i samband med det bjöds även in till en informationsträff i Orrefors, där frågor som varför en Glasrikesmiljon kommit till och vad den kan användas till togs upp, men också vad som krävs för att söka och få den och vad den kan betyda för företag i Nybro, Lessebo, Uppvidinge och Emmaboda.
Först ut med att hälsa välkommen var förre kommunchefen i Nybro Nils-Erik ”Pigge” Gustavsson, som drog en kort historik och som också kom med uppmaningen att ”se till att det kostar”. Ett citat från en tidigare brukspatron i Orrefors.
Det är mindre och medelstora företag som investerar i olika verksamheter med färre än 250 anställda och högst 450 miljoner i omsättning som har chans att erhålla stöd. De tolv Glasrikesmiljonerna står för 25 procent av totalt 48 miljoner kronor i investeringar, vilket är det samma som att de övriga miljonerna kommer från företagen själva.
Bedömningen till att få bidrag görs efter vilken lönsamhet företaget på sikt kan få, om verksamheten kan ge varaktig sysselsättning och om den kan påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknaden där verksamheten bedrivs.
Bidrag kommer att kunna lämnas till investeringar i byggnader och anläggningar som är avsedda för ett stadigvarande bruk, maskiner och inventarier och för produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller annat som kan gynna förutsättningar utöver företagets normala drift.
Pengarna kan sökas under tre år framåt, men det kan vara så att det är de första sökande med bra idéer som får ta del av miljonerna. Först till kvarn alltså och helst ser bidragsgivarna att det blir ett tiotal investeringar till stora och medelstora företag i Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner. Ett stöd på 1-1,2 miljoner till vardera kommuner.
– Vi vill ha investeringar med kraft, betonade Regionförbundets Håkan Brynielsson, som menade att pengarna läggs i en pott där eventuella gränser mellan län eller kommuner inte har någon betydelse.
Fakta
Tillväxtverket satsar sex miljoner kronor och regionförbunden i Kalmar och Kronoberg bidrar med tre miljoner vardera.
Ett tiotal företag som fått sin ansökan beviljad kommer att få 1-1,2 miljoner kronor. Regler finns för hur pengarna ska användas. Bidrag kan ges till att bygga anläggningar (men inte köpa befintliga) och till maskiner och marknadsföring. Det får inte heller påverka den lokala konkurrensen.

 

Ann-Heléne Thörning