Med tro på folkkyrkan

  • Emmerly Hidling 1 (kopia) kopia

Emmerly Hidling tänkte tidigt att hon skulle bli präst.

– Frågade man mig på gymnasiet vad jag skulle bli, svarade jag präst eller lärare.

För säkerhets skull har hon arbetat i båda yrkena: först som lärare, sedan som präst.

– Det fanns en tidig kallelse och det följde med hela tiden.

Nu är hon sedan ett år komminister i Torsås pastorat dit hon kom efter att ha varit i Södermöre pastorat i flera åt. Ändå var det inte självklart att hon någonsin skulle gå vidare från läraryrket och bli präst.

– Det är inget fel med att vara lärare, jag älskade att undervisa. Jag undervisade i svenska och religionskunskap och det var alltid roligt att diskutera med eleverna om livsåskådning. Men att lära ut om alla religioner var ett annat uppdrag än det jag ville göra. Som lärare kan jag inte och ska inte, favorisera någon av religionerna. Det är ett spännande arbete, men ett annat uppdrag än det jag kände att jag borde arbeta med.

Redan långt i förväg hade hon förberett att hon en dag skulle vilja byta inriktning.

– När jag läste för att bli religionslärare, tog jag kurser som skulle göra det enkelt för mig att läsa vidare och komplettera. Så det fanns med hela tiden.

Hon erkänner dock att hon kan sakna att undervisa.

– Lite utlopp för det får jag med konfirmanderna. Men det blir inte så mycket annars, så ibland kan jag sakna undervisningen en del.

Joakim Carlsson

Läs hela artikeln in KLT/NT 16 augusti 2018