Mässa och vandring i Sankt Sigfrids fotspår

  • biskop

Sigfrid var den biskop som kristnade Småland. När han råkade i sjönöd gick han i land vid Loverslund. I lördags på S:t Sigfrids dag den 15 februari kom Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, i en eka till Sigfridshamn i Loverslund för att leda en pilgrimsvandring till Hagby kyrka.

Loverslund.
– För många människor i vår tid är pilgrimsvandringen en väg till god existentiell hälsa, framhöll biskopen.
Ekan roddes av Lars Nilsson och när biskopen skulle stiga i land sträckte Lars Larsson fram en hjälpande hand.
– Det var en lugn och trygg färd utmed vattnet, sa biskopen muntert. Han hann med en fika innan han ledde pilgrimsmässan där många av deltagarna dagen till ära var klädda i vikingakläder.
I lördags sändes också pilgrimer iväg från katedralen i York, den plats varifrån Sigfrid kom. Den pilgrimsvandringen löper etappvis genom England och Sverige och når Växjö den sista helgen i augusti. Då firas att Växjö stift i år fyller 850 år.
– Här i Sverige växer intresset för pilgrimsvandring. Blandningen av naturupplevelse, fysisk rörelse och möjlighet till reflektion väcker nyfikenhet. Det är en yttre vandring i kombination med en inre, sa biskopen.

Pilgrimsrörelsen brukar sammanfattas i sju ord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.
– I vår tid är detta något som många människor efterfrågar och känner att de behöver. Pilgrimsrörelsen vill vara en positiv motkraft och visa att en annan värld är möjlig, att det finns ett annat sätt att leva. Otaliga är de som med pilgrimsvandringens hjälp har återhämtat sig från kris och depression, från utmattning och ohälsa.
– Vi tycker att det här är ett roligt sätt att fira Sigfridsdagen, förklarade Ann-Marie Petersson som själv sytt sin dräkt.

Efter mässan begav sig sällskapet på en pilgrimsvandring till Hagby kyrka, för ledning och bibeltankar svarade biskop Modéus. Vandringen var på cirka tre kilometer. I Hagby församlingshem serverades bröd och soppa. Innan vesper sjöngs höll Sven Rosborn, arkeolog och historiker från Malmö, ett föredrag om Harald Blåtand, danernas rike och kristendomen.
Rosborn är författare och flitigt anlitad föredragshållare och är övertygad om att man har hittat Harald Blåtands grav några kilometer utanför Wolin i norra Polen. Där låg den gamla vikingabyn Jomsburg. Detta är sensationella rön. Danska historiker har alltid hävdat att kungens kropp förts till Danmark, men den grav i domkyrkan som pekas ut som Harald Blåtands är tom. Harald Blåtand var kungen som kristnade danerna och den som allmänt ses som Danmarks grundare.
Sven Rosborn var med och grundade tidskriften Populär Historia och bokförlaget Historiska Media. Efter tjugo egna böcker och flera hundra artiklar i skiftande ämnen, från forsknings-alster till populärvetenskapliga texter, är han fortfarande lika aktiv som någonsin

– Jag har bott i Holmsjö under en period och har gott om släktingar i Småland, men jag har inte vistats här tillräckligt länge för att tillgodogöra mig dialekten, förklarade han på trygg skånska.
I gamla kalendrar markeras Sigfrids helgondag 15 februari, Siffermässa, Seffremäss, med ett kors och en yxa. Sigfrid står som Smålands och Västergötlands apostel och hans helgonattribut är biskopsdräkt och ett kar med tre huvuden.

Janne Adeen

Läs hela porträttet i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 20 februari 2020