Målet är ett museum fyllt med berättelser från folket på golvet

  • museum_MG_8702 (kopia)

Kalmar har varit en stor, viktig och betydande stad när det kommer till stora industrier. Tänk alla tusentals människor som under årens lopp slitit hårt på arbetsplatser som Volvo, Rifa eller Kalmar varv. Historierna om företagen och dess arbetare är många, men i takt med att människor går bort finns risk för att såväl historier som fakta försvinner. 

För att bevara denna epok av Kalmar stad har nu föreningen Industri- och arbetarmuseum i Kalmar startat. 

Förra veckan, torsdagen den 12 november, togs det officiella beslutet om att bilda föreningen Industri- och arbetarmuseum i Kalmar. Det stod klart efter ett årsmöte per telefon, där Christer Bergqvist valdes till ordförande. 

– Vi ville rädda det värdefulla kulturarvet, säger Christer som en snabb och enkel förklaring till nybildandet.

Även om beslutet togs så sent som för en vecka
sedan, får vi backa ett par år bakåt i tiden. För det är så länge sedan tankarna på föreningen föddes. 

– 2018 bildades en mindre arbetsgrupp. Och allt började på riktigt 2019 då vi drog igång fem olika studiecirklar. De handlade om Volvofabriken, träindustrin i Påryd, Konsumkooperationen, Arenco och Kalmar varv. 

Folkrörelsearkivet blev en viktig bas i studiecirklarna. Och inte minst inbjudna personer som jobbat på ovannämnda industrier. 

– Före detta anställda har varit med i cirklarna och berättat sina historier och minnen och delat med sig av kunskaper. Det var en underbar tid att komma igång med cirklarna och höra alla berättelser. Jag känner en sådan glädje, samtidigt som det är ledsamt att ingen har tagit tag i det innan.

Christer säger att det är något som borde ha gjorts för många år sedan. 

– Fler och fler av de som har arbetat på Volvo, varvet, Rifa eller Arenco går tyvärr bort. Det är inte så många kvar om var med från början, och då pratar vi 30-, 40- och 50-talet. De som finns kvar är idag 80, 85 år. 

Även om en hel del handlingar, protokoll och andra dokument tuggades sönder i maskiner och förstördes i samband med att vissa industrier lades ner, finns mycket sparat. Bland annat i form av bildmaterial i Kalmar läns museums digitala arkiv. Och fakta om fabrikerna, dess verksamhet och högt uppsatta företagsledare hänger med in i framtiden. Men själva berättelserna från de anställda riskerar att försvinna, och det är dessa historier som Industri- och arbetarmuseum värnar om. 

–Vi vill ta vara på historierna från arbetarna, från personerna som jobbade på golvet. Vi vill bevara den delen av industrihistorien innan allt skingras för vinden och går i graven helt och hållet. 

Lina Watanen

Läs hela artikeln i KLT/Nt 19 november 2020