Linda vill utveckla församlingarna

  • lindawebb

 

Linda Muhr Sandahl var tidigare präst i Norra Ölands pastorat. Numera hon arbetar med att utveckla församlingar genom konceptet och projektet ”Till tro”.
– ”Så här har vi alltid gjort” eller ”så där har vi aldrig gjort förut”, brukar man säga är den döende församlingens sista ord, säger Linda Muhr Sandahl.

VÄXJÖ.Hon är projektledare för projektet ”Till tro i församlingen”. Under två år arbetar hon med kurser och arbete mot församlingar som vill förändra sitt arbete och utvecklas. Stommen är en folkhögskolekurs där man under tre terminer ses sju gånger för tvådagarsträffar på S:T SIgfrids folkhögskola utanför Växjö.

– Sedan är det meningen att församlingarna ska arbeta mellan gångerna också.

Kursen fick stort genomslag. Den riktar sig till anställda i församlingarna, till företroendevalda och andra aktiva.

– Vi trodde inte att intresset skulle vara så stort. Vi har två kurser igång med sammanlagt 16 församlingar. Från början var det tänkt att det bara skulle bli en kursomgång, men söktrycket var så stort att vi ordnade en till. Det var verkligen uppmuntrande att det var sådant intresse från församlingarna.

Koncept med fem områden

Egentligen är ”Till tro” ett större koncept som Växjö stift arbetar med för att utveckla församlingarnas arbete. Det är uppdelat i fem så kallade fokusområde som man behöver arbeta med inom en församling. De fem områderna är: att vårda det heliga, förtroendefullt ledarskap, göra skillnad i världen, lärjungaskap i dag och bygga levande gemenskaper.

– Man behöver vara bra på alla fem. Konceptet är redskap som ska hjälpa församlingen att höja kvaliteten, att hitta sina svaga punkter. Det är inte en mall som alla ska följa steg förs steg för att i slutändan få en perfekt församling. Det vore enkelt om det vore så, men vad det handlar om är att se på konceptet och fråga: ”Vad betyder de här sakerna hos oss?” Därför kan det se väldigt olika ut när församlingarna arbetar med det. Det finns inte två församlingar som arbetar helt lika.

Vad är kyrkan?

En av frågorna som man vill arbeta med är så grundläggande många inte tänker på den och den handlar om vad de som är verksamma i kyrkan vill att den ska vara.

– Församlingssyn är en viktigt sak. Hur ser de anställda, de förtroendevalda och övriga engagerade på församlingen? Jag tror det är viktigt att man har någorlunda samma syn på vad man vill och längtar efter att församlingen ska vara. Annars riskerar man att stå med olika förväntningar om vad kyrkan är och ska bli och kolliderar på olika plan ganska fort.

Linda Muhr Sandahl tror att det är något som ofta hamnat i skymundan och att det kan ha skapat problem i församlingarna.

–Ofta är det en fråga man hoppar över för att man tänker att ”det vet väl alla vad kyrkan är”. Vi tror att vi tänker likadant när vi pratar om kyrkan, men det är inte alls säkert. Alla har sin syn, sina erfarenheter. Man behöver inte tycka lika, men ska man samarbeta är det bra att veta hur den andre tänker. Vi tror att vi vet vad kyrkan och församlingen står för, men börjar vi prata visar det sig ofta att vi visste olika saker.

Linda Muhr Sandahl menar att man måste tala mer om och vara tydlig med vad kyrkan står för.

– Det är folkkyrkans ständiga dilemma; att både ha en riktning och samtidigt vara öppen.

Linda Muhr Sandahl var tidigare komminister i Norra Ölands pastorat. Att hon sökte tjänsten som projektledare hade flera skäl. Det viktigaste var att det var en utmanande tjänst.

– Men jag har också bott i Växjö tidigare och det fanns en längtan att flytta tillbaka.

Vill inte bara gnälla

”Till tro” är ett koncept som från början kommer från Oxford i England, där det hette ”Living faith for a future”. När det presenterades arbetade Linda Muhr Sandahl själv i församling.

– Jag tyckte att det var ett bra koncept, men jag tyckte att man borde gjort mer med det. Så när den här tjänsten dök upp tänkte jag ”att om jag nu sitter och gnäller över att man inte gjort mer, måste jag ju ta chansen att själv göra något”. Sedan visste jag sedan tidigare att jag trivs i rollen att undervisa.

Men frågan är då vad Linda Muhr Sandahl hoppas på för resultat av sitt arbete med ”Till tro”.

– Först och främst så är två år ett alldeles för kort perspektiv för att se resultat i ett utvecklingsarbete. Men min förhoppning är att få bidra med inspiration, redskap och hopp till framtidens församlingar. Jag skulle också vilja bidra till att församlingarna talade lite mindre om siffror och lite mer om innehåll. Jag längtar efter en kyrka som talar mer om Jesus och mindre om försämrad ekonomi. Jag tror inte heller på att sätta upp kvantitativa mål när man arbetar med församlingsutveckling. Det finns undersökningar som visar att församlingar som säger ”vi ska bli 25 gudstjänstdeltagare fler tills nästa påsk” eller så, nästan aldrig når målen. Däremot är det vanligt att församlingar som sätter upp kvalitativa mål, också växer numerärt. Men kvalitativa mål är förstås mycket svårare att mäta. Ärkebiskop Anders Wejryd sa, när han var biskop i Växjö: ”Gör svårare saker!” Det behöver vi fortfarande göra, och församlingsutveckling är både svårt och viktigt!

Joakim Carlsson