Ledare:Upplevelserna skapar hembygden

Det är med upplevelserna på platsen och med människorna som bor där, som hembygden skapas.
Numera är världen ett par knapptryck bort, vi Googlar och söker information inför resor vi planerar eller drömmer om. Vi kan via olika sökmotorer leta reda på bilder på huset där vi bor eller kolla in hur det ser ut där någon av vännerna på Facebook bor i en helt annan del av landet eller världen, gränserna är suddade.
De gångna veckorna har fokus på många sätt varit på angelägna frågor som vi ibland försökt att blunda för och inte trott kan ske här. Men de händelser som krupit inpå oss sker nu inte bara i ett främmande land långt borta, nu är det vår verklighet och den verkligheten är nära oss.
På Kalmar läns museum pågår utställningen ”Hembygd- Någostans i Sverige”. Där brottas vi besökare med frågan, Vad är hembygd för mig? Att leva på en ort och försöka rota sig där men känna att hembygden finns någon annan stans, kanske på andra sidan jordklotet är inte helt enkelt. Kanske har man tvingats fly och får förmodligen aldrig möjlighet att komma tillbaka. Som flykting vet man kanske inte något om hur de familjemedlemmar man lämnat har det. Då är det en lång resa att rota sig och skapa sin nya hembygd, som kanske inte bara är en plats, den kan vara i Läckeby, i Norrliden och i Sindh i Pakistan samtidigt.
Under drygt två år, sedan branden i Berga Köpcentrum, har ett intensivt arbete pågått i Bergakommissionen i Kalmar för att skapa identitet för de som bor i området. Allt pekar på att det går åt rätt håll, detta tack vare engagerade människor som i sin hembygd vill bjuda in fler till att göra Bergaområdet till en plats där många vill bo och vara med och utveckla.
Jag vill även beröra det som händer i Kalmar. Ska kvinnor och män inte ha samma förutsättningar och möjligheter att uttrycka sina synpunkter år 2013 i Sverige? Att bli kränkt och uthängd är inte acceptabelt. Nu har Kalmarborna sagt ifrån med besked och den rättsliga processen tar vid.
Utifrån mina tankar ovan vill jag betona hur viktigt det är att vi reflekterar över värdegrundsfrågor, , för att vi ska vara trygga som människor i de olika sammanhang vi finns. Det kan vara i skolan, på arbetsplatsen, i en förening, i en bygd eller i ett bostadsområde och i familjen. Att fundera över vilken som är min hembygd och hur jag ser på den kan vara en början. En annan är att se sina medmänniskor ur ett demokratiskt, jämställt och jämlikt synsätt och respektera och uppskatta varandra för likheter och olikheter.

Ingegerd Petersson