Ledare:Socialdemokratisk attack på den svenska landsbygden

Socialdemokraterna har tagit beslut om att Sverige behöver en ”övergripande och långsiktig” livsmedelsstrategi.
Det är bra att Löfven & co upptäckt den svenska landsbygden. Men, det blir besynnerligt då att den politik de bedriver leder rakt motsatt mot vad de säger sig värna och vilja uppnå.

Låt mig ge några exempel:
• De säger att svensk livsmedelsindustri är viktig men lägger förslag om halverat jordbruksstöd i EU.
• De säger att den internationella konkurrensen på området ökar och kräver en mer aktiv näringspolitik men höjer skatterna för företag med 30 miljarder och gör det dyrare att anställa ungdomar.

Vi ser just nu många och framsynta satsningar på livsmedelsproduktion i våra bygder. Många av dem hade inte varit möjliga utan en aktiv svensk landsbygdspolitik. Sett ur den svenska landsbygdens perspektiv är det därför en obegriplig linje socialdemokraterna och deras finansministerkandidat Magdalena Andersson bedriver.

Centerpartiet har i regeringsställning sett till att det för första gången på femton år tillsatts en konkurrenskraftsutredning som ska se över och komma med konkreta förslag till åtgärder för en livskraftig svensk primärproduktion av livsmedel.

Ytterligare en konkret åtgärd är initiativet ”Matlandet Sverige” som på bara några år har blivit en etablerad del av Livsmedelsverige. Idag startas det fler och fler små slakterier (+ 32 procent) och vi kan även se att fler små och medelstora livsmedelsföretag deltar i, och vinner, offentliga upphandlingar. Dessa företag är ryggraden i landsbygdsekonomin och viktiga för jobben i hela landet.

Till sist….

”Håll tassarna borta!!!” uppmanade Annie Lööf EU avseende Bryssels ambitioner att ha en massa synpunkter på svensk rovdjurspolitik. Bra med en svensk partiledare med insikt i att om vi ska ha varg, björn och lo i den svenska faunan och samtidigt hålla ett öppet landskap hävdat av mular måste vi tillåta en förvaltande jakt på rovdjur. Den som håller tamboskap måste ha rätt att skydda dem, allt annat är tokigt.

Anders Åkesson