Ledare:Reformer för fler jobb i hela landet

I veckan presenterade Centerpartiet en rapport om Sveriges bruksorter. Centerpartiet föreslår nu reformer för fler jobb i hela landet.

Rapporten visar två skilda verkligheter. Sverige är å ena sidan ett föregångsland som klarat finanskrisen väl. Statsskulden är låg, sysselsättningen har till och med ökat, ekonomin är god och vi har kunnat satsa när andra länder måste dra ner. Allianspolitiken har tveklöst haft effekt. Men å andra sidan har vi samtidigt områden som halkar efter. Krisen har drabbat Sverige ojämnt.
Rapporten visar att många företag på mindre orter förblir världsledande och har behållit sin konkurrenskraft. Problemet är att ju effektivare ”bruket” blivit, desto mer har det dragit ned på personalen. Bruksorter har inte sällan gått igenom en lång rad av ekonomiska motgångar. Framtidstron har underminerats. Det har i sin tur skapat en växande grogrund för populism och främlingsfientlighet. När missnöjespolitiker, som Sverigedemokraterna, jagar sympatisörer genom att exploatera uppgivenheten i bruksorterna drar de ned framtidschanserna ytterligare. I stället för att dra till sig nya arbetstillfällen förstärker de ett destruktivt klimat av syndabockstänkande och fingerpekande.
Denna utveckling både kan och bör vi vända. Inte bara genom att konsekvent bemöta en brun argumentation, men också genom att skapa jobb och utveckling i de orter där Sverigedemokraterna skaffat sig en stark väljarbas.
Bruksorterna har, givet sina förutsättningar, möjlighet att addera 17 000–25 000 jobb, om de bara ges möjlighet att utnyttja den potential som rapporten visar finns. Beräkningarna visar att orter som Bengtsfors, Hultsfred och Degerfors, skulle kunna skapa åtminstone 300–400 arbetstillfällen vardera, om bruksorternas näringsliv kom ikapp de kommuner som har den starkaste utvecklingen.
Alltför länge har Socialdemokraternas bidragslinje varit den enda responsen på bruksorternas utmaningar. Detta har skapat en passivitet och en beroendeställning som stärkt populismen och missnöjet.
För att få fler jobb föreslår vi tre strukturreformer med särskild betydelse för bruksorter.
• Sänkta kostnader för att anställa. Vi måste sänka arbetsgivaravgiften för små och växande företag. Detta bör kombineras med sänkta kostnader för företagens sjuklöneansvar, där vi vill slopa den andra sjuklöneveckan.
• Snabbare väg till jobb. Trots en hög arbetslöshet i bruksorterna har företagen svårt att hitta rätt kompetens. I Sverige har vi sedan några år lärlingsprogram. För att skapa incitament för företagen vill vi fördubbla anordnarbidraget och för att sporra ungdomar att söka bör lärlingarna kunna erhålla en lärlingslön motsvarande Arbetsförmedlingens aktivitetsersättning.
• Investera och växa. Avgörande för jobben är att kapital, inte minst kapital med anknytning till platsen, investerar i företag på orten. I höst införs ett investeraravdrag som ger skatterabatt på privatpersoners investeringar upp till 1,3 miljoner per år. Vi vill också att de statliga kreditgarantierna ska användas mer effektivt för att stimulera utvecklingen på landsbygden.
Rapporten visar att det inte är ödesbestämt att små orter långt från storstadsområdenas marknader ska tappa arbetstillfällen. Framgångskommuner på landsbygden har genom diversifierat näringsliv visat på hög sysselsättning och jobbskapande. Det finns fördelar på många bruksorter: närhet till råvarorna, låga lokalhyror, starkt lokalt engagemang, lägre markpriser och tillgång till stora ytor, för att bara ta några exempel.
Vi vill visa vilka möjligheter dessa orter har, att de inte är ”det förlorade Sverige” utan ”det underskattade Sverige”, vars utveckling väntar på mer jobb- och företagarvänlig politik. Att vända ryggen åt fläckar på kartan, att strunta i dem som står utanför och att blunda för utmaningarna är att be om ökad främlingsfientlighet, missnöje och ökade klyftor.

Annie  Lööf, partiledare, Centerpartiet