Ledaren:Sorgen i Orrefors

Jag är själv uppväxt i Orreforstrakten och har bott flera år i tätorten. Det är med stor sorg jag tillsammans med många konstaterar att det stolta bruket nu läggs ner.

Ett av världens mest kända glasbruk går i graven. Ett bruk som har haft många konstnärliga världsartister i sin tjänst. Formgivare som Simon Gate, Evald Hald, Sven Palmqvist och Ingeborg Lundin m fl. Det har under åren varit många ägare med varierande kapacitet på styrelse och ledning. Tyvärr allt för många ägare som inte haft en långsiktig strategi med sitt ägande sedan familjen Beyer sålde företaget.

Den senaste ägaren med Torsten Jansson i spetsen hyllades som en hjälte. Han kom in i glasbruken med stora ambitioner. Det var fråga om satsningar både i Kosta och Orrefors. Lessebo Kommun var ”på tårna” och satsningarna skedde först i Kosta med nya stora försäljningsytor och Glashotell. Det fanns ambitioner även för Orrefors med nytt hotell och en satsning på designintensiva produkter att sälja utöver glaset. Det blev inget av med dessa satsningar. Många anade oråd när ägarna ville sälja sina konstskatter och ”lurade” Nybro Kommun att köpa lokaler. En ny organisation bildades – Glasrikets Skatter som köpte upp det gamla konstglaset i Orrefors med hjälp av privata insatser och kommunala medel. Dessa insatser gjordes utan att ägarna gjorde en enda satsning i Orrefors.

Numera syns inte Torsten Janssons Ferrari i Glasriket det var roligare när köpet var gjort. Den stora koncernen har nu ett glasbruk kvar i Kosta. Enligt uppgift finns det fortfarande några intressenter som kan tänka sig att köpa glasbruket i Orrefors. Det borde finnas möjligheter med rätt entreprenör att driva ett mindre Glasbruk i Orrefors. Det har Mats Jonasson och Målerås Glasbruk visat det är kanske i dag Målerås som är Sveriges största manuella Glasbruk.

Jag har varit i Almedalen kanske 15 åtskilliga gånger även sedan jag slutade som heltidspolitiker så även i år. Det är trevligt att gå runt i Visby och träffa många bekanta från mitt parti och politiker i andra partier som man träffat under åren. I år var det rekord igen med 2 300 arrangemang. Det är inte lätt att hitta rätt i alla seminarier men jag lyckades ändå pricka in många intressanta informationer.

I vanlig ordning kommer kritiken mot politikerveckan från dem som inte varit där. Ett besök på Gottland under veckan är en riktig bra utbildning för både politiker och tjänstemän. Seminarierna är kostnadsfria och många motsvarande skulle normalt kosta avgifter.

Varje kväll så talar någon partiledare från riksdagspartierna. Jag lyssnade på några tal och talen var ganska sensationsfria. Centerpartiets ledar Annie Lööf höll ett bra tal och hon kommer starkt och kommer att bli ett flöte för partiet i valrörelsen 2014. Hon markerade tre viktiga frågor som partiet driver nu och som blir kärnan i valinformationen. Det var miljön, landsbygdsutvecklingen och småföretagarpolitiken. Alla tre områdena är oerhört viktiga för utvecklingen i Kalmar län.

Stig Davidson