Ledare:Några iakttagelser från Nybro

Det händer mycket i kommunpolitiken i Nybro, det indikerar på en intressant valrörelse 2014. Nybro Bostads AB har varit i fokus. Först så plockade (S) bort Bertil Jonsson som ordförande. Bertil har jag känt i mer än 50 år och han har slitit för sitt parti i alla år, vi hade debatter när jag var verksam i CUF och han i SSU. Det är oförskämt och okänsligt att sparka Bertil som hade ett år kvar i Nybropolitiken. Kommunens hantering av bolaget har också inneburit att både (M) och (V) ledamöterna har lämnat bolagets styrelse i protest mot agerandet.

Efter några dagar förstår man varför Bertil J sparkades, som ny ordförande kommer Börje Slättman (S) in och det första han gör är att avskeda bostadsbolagets VD Stefan Henrixon. Stefan H har enligt alla bedömare gjort ett jättebra jobb, NBAB är ett av de mest välskötta kommunala bostadsföretag i regionen med god ekonomi. Därtill har man också byggt lägenheter. Kalmars motsvarighet har inte byggt en enda lägenhet de senaste tre åren.

Problemet i kommunen är att den nya ledningen (S) och (M) inte stiger fram och markerar sin politik och i klartext tagit debatten om bostadsbolaget. Det har man inte i andra frågor heller man skickar i stället fram kommunchefen. Ska vi få en vital debatt i kommunen så måste radarparet Lilja/Svanström stiga fram och ta debatten.

Ett grundproblem i Nybropolitiken är att politikerna numera tar ”flummiga” inriktningsbeslut och sedan ska förvaltningarna genomföra besluten. Det blir en otydlig rollfördelning mellan politikerna och tjänstemännen. Förvaltningarna ska ta fram underlag men politikerna ska besluta. Då kan man svara för sina gärningar i en konkret valdebatt.

Anders Borg, moderat finansminister, har sågat det svenska lantbrukets framtidsmöjligheter. Vilka landsbygdsbor röstar på moderaterna efter detta uttalande. Nu är Borg handplockad av Reinfeldt till regeringen men har inget eget folkligt mandat från svenska folket och kandiderar inte heller i
årets val. Han är säkert en hygglig finansminister men har inte alltid det politiska omdömet.

Alexander Bard, med sina ultraliberala åsikter har nu lämnat Centerpartiet möjligen för piratpartiet. Det är bra. han borde aldrig ha blivit medlem i Centern.
Han var ett sänke för partiet i motsats till de som 10 000-tals medlemmar som jobbar för Centerpartiet och är dess flöte.

Stig Davidson