Ledaren: Vi behöver förnybar energi

Vi i Centerpartiet vill ställa om till ett hållbart energisystem. Vi behöver en god tillgång på el, som inte ger några utsläpp, och vi behöver skapa denna förnybara energi så billigt och effektivt som möjligt. Det är så vi vill utveckla energipolitiken.

 

Idag är förnybar energi  ett allt mer konkurrenskraftigt alternativ. Utbyggnaden för produktion av förnybar energi har ökat kraftigt i Sverige.

Kostnader för vindkraft har minskat under årens lopp och på bara ett par år har kostnaden för solceller i Sverige halverats. Den förnybara energin slår också rekord i sin utbyggnad. Sedanalliansen kom till makten 2006 har elproduktionen från bioenergi ökat med femtio procent och vindkraften har tiodubblats. Sol-el är Sveriges snabbast växande energislag!

 

Den ökade förnybara  elproduktionen ger flera fördelar. Vi minskar vårt beroende av ett fåtal stora och gamla vattenkraftverk och kärnkraftverk och stärker vår försörjningstrygghet. Mer elproduktion bidrar till att på sikt pressa ner elpriserna för konsumenterna. Vi bidrar till minskade klimatutsläpp, både hemma, men också i andra länder när ren el exporteras. Dessutom skapar den förnyelsebara energiproduktionen nya arbetstillfällen oftast på landsbygden.

 

Vi i Centerpartiet vill fortsätta denna positiva utveckling, och detta har vi också enats kring i alliansregeringen. Vi vill inte se stöd till ett särskilt energislag utan satsa på utbyggnaden där den är effektivast och billigast. Genom de svenska elcertifikaten har vi en kostnad för förnybar energi som en tiondel av vad konsumenterna i Tyskland betalar. EU-kommissionen har pekat ut det svenska systemet som ett föredöme för sin effektivitet.

 

Vi står inför stora  val för framtiden. Den svenska kärnkraften bli allt äldre och kommer behöva bytas ut. Vi kan välja att satsa på de förnybara energislagen som blir allt effektivare och billigare, eller vi kan välja något som är fossilt och ändligt. Genom att fortsätta på den inslagna vägen vill Centerpartiet se ett hållbart energisystem utan klimatpåverkan till år 2050.

Ingegerd Petersson