Ledaren: Landets välfärd!

I Sverige har vi en uppdelning där demokratiskt valda organ hanterar samhällets frågor beroende på nivå. Riksdagen/Staten har bl.a. att hantera lagstiftningen, rättsväsendet, utrikespolitiken, arbetsmarknadspolitiken och försvaret. Man beslutar om statens skatter och om närings- och regionalpolitik. Rikspolitikerna borde ägna sig åt dessa frågor men i stället så diskuterar man skola, barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård. Det är områden som andra politiska organ har att besluta om Landstingen beslutar om sjukvärden och kommunerna hantera välfärden som rör skola och äldreomsorg.

Regering och Riksdag har ansvaret för den högre utbildningen och kan lagstifta på områden som hanteras av kommunerna och ge stimulansbidrag. Men det är Kommuner och Landsting som ska granskas i valet när det gäller lokala och regionala frågor. Om väljarna tycker att äldreomsorgen eller skolan inte håller måttet så ska man inte diskutera med rikspolitikerna. Nej det är det lokala fullmäktige som prioriterar och ger inriktning för verksamheterna.

Det är kommunerna som beslutar om personaltäthet, hur många äldreboende det ska finnas. Vilka skolor och förskolor vi ska ha. Väljarna bör därför granska kommunernas verksamhet och föra debatten med sina lokala politiker. Det är inte Jan Björklund (fp) som man ska fråga utan politiken lokalt. Et finns i dag många undersökningar om vilka kommuner som är bäst på den lokala välfärden. Vi kan då se att de socialistiskt styrda kommunerna inte har den bästa verksamheten inom skola och omsorg. Sedan skiljer det ganska mycket mellan de 290 kommunerna.

Det finns också en debatt om vinster i välfärden. Det finns de som av ideologiska skäl är emot all privatisering. Men man är inte konsekvent privata företag får bygga skolor och äldreboende med vinst men inte driva verksamheten med vinst. I Landstinget får man ha privata tandläkare som får gå med vinst. En intellektuell diskussion borde vara vad är skillnaden. I Nybro har vi tre icke kommunala förskolor som fungerar utmärkt. Det är inte bra om varesig kommunala verksamheter eller privata kör med underskott vilket är en annan aspekt. Visst finns det dåliga exempel där privat välfärdföretag vi utlandsbaserade företag har gjort vinster som man inte beskattat i Sverige. Men den problematiken finns också i andra företag som kan sälja utrustning oh bilar till offentlig verksamhet.

I övrigt anser jag att skolan inte ska förstatligas. Staten är sämre än kommunerna på att bedriva verksamheter som servar allmänheten. Se på Arbetsförmedlingarna, Polisen, och Försäkringskassan. I Nybro tätort rycker Räddningstjänsten med fem brandmän ut på 90 sekunder och når snabbt ut till allmänheten. Hur snabbt rycker Polisen ut när det händer nått?

GLASSKOLAN I ORREFORS.

Glasskolan i Orrefors riskerar att läggas ner. Det finns problem efter det att den stora koncernen i stort är nedlagd i vår region, nedmonteringen fick ordentlig fart sedan Torsten Jansson kom in riket. Men möjligheterna borde finnas att ha en glasskola i Sverige. En professionell marknadsföring vore en insats. Sedan så påverkas verksamheten mycket negativt när (m) och (s) la ner AB Nybro Brunn. Glasskolan var prioriterad i Brunnens verksamhet,

Stig Davidson