Ledaren: Eva-Kristina Berg om att alla ska få komma till

Alla ska få komma till
Röster ”Varför har tjejer, så tunna röster, varför har tjejer, så svårt att höras..?” Så sjöngs det på skivan ”Sånger om kvinnor” som kom ut i början av 1970-talet. Idag har vi nått ett antal steg längre på jämställdhetsfronten, även om det anmärkningsvärt kan konstateras hur få av partiledarna i Sverige inför riksdagsvalet 2014 som är kvinnor. Med detta i åtanke stärks argumentet hur viktigt det är att allas röster får komma till tals i vårt demokratiska samhälle. Mitt liv just nu är helt fantastiskt ur detta perspektiv! Jag har chansen och friheten att uttrycka åsikter. Runt om i världen finns medmänniskor som är rädda att tala högt. Att någon de inte ser, ska höra vad de säger.

Det var med stor sorg som vi för en månad sedan mottog nyhetssändningarnas rapportering om avrättningen på korrespondenten Nils Horner mitt under pågående arbete i Kabul.Denna yrkesgrupp som så modigt ger sig ut i världen för att förmedla ögonblicksbilder hem till Sverige om situationen på andra kontinenter. För oss som inte själva besökt så många länder och haft möjlighet att med egna ögon bevittna andras levnadsvillkor är dessa rapporteringar ovärderliga. Nils Horners karakteristiska röst och fångande av människors vardag gav mig en känsla av förståelse och medkänsla för andra. Medborgare i andra länder som med vårt mått mätt lever under ringa materialistiska villkor, på flykt eller i krig.

Förra sommaren lyssnade jag under Almedalsveckan på några av våra utrikeskorrespondenter som berättade om sina resor och upplevelser. Bland annat Samir Abu Eid som då var tillfälligt hemma från Egypten. Han satt på lugna Gotland medan striderna pågick i Kairo och var röst för de skilda villkor som gäller i dessa två länder. Sverige som föregångsland för öppenhet i samhällsdebatten är en tradition att värna och vara stolta över. Friheten att tycka olika, gnugga idéer tills gemensamma lösningar uppstår, ger demokratiska lösningar.Nu är det ju så att inte ens alla i vårt trygga Sverige kan tala för sig själva. Minoriteter möts av bristande förståelse även här. Inom vård och omsorg, skola, sjukvård med flera områden möter personal dagligen personer med svaga röster.

Ett stort ansvar ligger på dessa yrkesgrupper för att synliggöra alla, låta alla höras. Tolkningar och vidarebefordrande av andras önskningar är en svår och oerhört viktig uppgift. En sak är dock grundläggande i vår demokrati. Varje människa har en röst vid valet. Oavsett inkomst, status, yrke, hälsotillstånd och så vidare har vi alla en röst var att lägga i valurnan på valdagen. Detta är fantastiskt. Känns måhända alldeles självklart och inget att reflektera över. Jag anser att det är något att vara tacksam och stolt över, något vi aldrig ska ta för givet. Vi ska alla framför allt ta tillvara vår medborgerliga rättighet att ta ansvar och påverka. Röster gör skillnad och är viktiga!

Eva-Kristina Berg