Ledaren – Du har väl tänkt rösta i valet till Europaparlamentet

Jag vet att Bryssel och den politik som bedrivs där kan kännas långt borta men beslut som fattas av EU har stor påverkan på vår vardag. Det bedöms att ca 60 procent av de beslut som tas lokalt i kommunerna påverkas av beslut som tagits i EU. Lagstiftningen kring offentliga upphandlingar är ett exempel där det blir tydligt att vi som företrädare för kommunerna inte kan styra och exempelvis upphandla lokalt producerade livsmedel.

Kanske har du stött på diskussionen i föreningslivet vad det skulle innebära om ni tvingades införa moms på era aktiviteter? Ett levande föreningsliv är viktigt och den typen av frågor ska EU inte lägga sig i. Precis som att snuset, laktristpipor och hur jakt bedrivs ska vara nationella angelägenheter. Sådan detaljstyrning ska EU inte hålla på med. EU borde helt enkelt göra färre saker men göra dem bättre!

Miljöfrågorna som klimatets utveckling, gifter i vår vardag och renare luft och vatten är frågor där EU behöver bli vassare. EU ska ha en ambitiös miljöpolitik och vara världsledande på
klimatområdet. Utsläpp känner inga gränser och satsningar på gröna näringar och ny grön
teknik är en väg ut ur Europas ekonomiska kris. Det behöver även sättas mer kraft bakom orden att EU:s samlade ekonomi ska vara klimatneutral till år 2050.
Vår region har tagit del av medel genom EU:s strukturfonder som bland annat bidragit till satsningar på infrastruktur, besöksnäringen och lärcentra. Hur EU:s fonder och jordbrukspolitik utformas är mycket viktigt för vår region. Det behövs parlamentariker som ser behovet av utveckling i hela Sverige och kan driva det i parlamentet.
Det europeiska samarbetet har gjort Europa firare och tryggare men många oroas av ökad främlingsfientlighet och oroligheter i EUs närhet. Främlingsfientliga partiet har haft framgång ute i Europa och därför är det också viktigt att vi använder vår rösträtt och visar att vi ser ett mer tolerant och öppnare EU i framtiden. Dessutom har det europeiska samarbetet en mycket viktig uppgift i att stå upp för demokrati och frihet i medlemsländerna men också i andra länder som i Ukraina.
Vi är också många som tycker att Sverige ska behålla den svenska kronan som valuta och inte införa Euron.  Så det finns många viktiga frågor och anledningar till att valet till Europarlamentet är ett viktigt val. Så använd din möjlighet att rösta!

Ann Petersson, distrik