Ledaren: Dags att se hela länets behov av vård!

Oavsett var man bor i Kalmar län ska man ha likvärdig tillgång till vården, den tesen skulle de flesta partier instämma i. Men i praktiken kan man verkligen undra om det gäller. Under en lång rad av år har det pågått en konstant centralisering och koncentration av vården i vårt län. Inte för att den ska bli bättre utan för att man (politiker, tjänstemän, och vårdpersonal) tycker det är bättre att de som bor utanför sjukhusorterna och de större orterna får åka. Det innebär att vi sakta men säkert avviker från tesen om likvärdig vård, och skapar avstånd till vården för allt fler människor.

Jag tror det är så att de flesta av oss kan tycka att det är helt ok att resa en bit för en speciell behandling som vi gör någon enstaka gång, särskilt om det ökar chansen till god medicinsk kvalitet. Men det tror jag inte gäller det vi kan kalla vardagssjukvård, som enkel provtagning, uppföljningar, men också vissa typer av behandlingar. Där förväntar vi oss med all rätt vård på hemmaplan så enkelt som möjligt! Patienter får i allt högre grad resa även för enklare sjukvårdinsatser och vi har nu ett ojämlikt vårdutbud i länet. Det finns ett stort utrymme för förbättringar!

Förbättringarna kan vara många olika, alltifrån att säkerställa att vi har jämlik tillgång till ambulans i hela länet, till att landstinget och kommunerna utvecklar sin samverkan så att på landsbygden kan vissa typer av insatser utföras av kommunen på uppdrag av landstinget. Vi skulle nyttja våra resurser på ett mycket bättre sätt så. Men det kan också vara så att landstinget i högre grad erbjuder e-hälsolösningar så att man som patient kan göra vissa typer av testningar själv. Ett bra exempel på detta är att det skulle vara möjligt för många av dem som går på sk waran behandling, de skulle kunna ha självtestutrustning och slippa de regelbundna resorna till vårdcentralerna för enkel blodprovstagning.

Landstinget och sjukvården har stora utmaningar framöver, en av dem är att respektera dem som bor i mindre orter och på landsbygden, man måste sluta välja den enkla lösningen centraliseringen och istället se behovet och rätten till likvärdig vård i hela länet. Det är bara så vi kan tillgodose behovet av vård i hela länet!

Christer Jonsson ©
Landstingsråd