Ledare:Dags att se hela landet!

I lördags besökte jag en fantastiskt aktivitet i Långasjö. Det var Långasjölamm som hade öppen gård. Massor av människor kom för att se på lamm, äta god korv från Voxtorp, klappa kaniner med memra med mera. Det var ett gott exempel på hur en lokal entreprenör med familjen som stöd kan skapa en aktivitet som drar folk från både när och fjärran. Dessutom skapar det förutsättningar för att nå fler kunder för den köttproduktion man bedriver.
Vi hittar massor av sådana här lokala initiativ i hela vårt län, ja runt om i landet. Men jag kommer inte ifrån det faktum att det är väldigt svårt att se denna spirande, småskaliga verksamhet i den nationella debatten. Den debatten är alltid präglad av städernas bekymmer och de storskaliga lösningarna. Det som inte funkar i städerna görs till nationella problem för hela landet trots att det kanske inte alls är relevant. Låt mig ta några exempel:
– Runt städerna finns det alltid konkurrens om uppmärksamheten och Trafikverket är restriktiv med olika slag av skyltar. Men det gäller ju inte hos oss på landsbygden utanför storstäderna. Jag besökte för någon vecka sedan en affär på landsbygden som just blivit nekad att vid länsvägen få sätta upp en skylt för att folk ska finna butiken. Det är obegripligt!
– Runt städerna har man historiskt slarvat med strandskyddet och allas vårt rätt till stränderna. Därför straffas vi på landsbygden med hårda restriktioner i alla våra kommuner trots att vi har mil med obyggda strandytor som skulle kunna bli lockande boendealternativ. Återigen är det storstädernas misslyckanden och problem vi får ta ansvar för.
Samtidigt är det så att vi behöver en samhällssolidaritet som innebär att vi gemensamt bär rätten till service i hela landet, den rätten har under lång tid urholkats, för även där har storskaligheten gjorts till norm för hur service ska ges. Det behövs ett annat perspektiv!
För att vi ska ge rätten och möjligheten att leva i hela landet verkligt innehåll så måste regelverk och synsätt förändras så att storstadsnormen inte styr allt, så att inte storskalighet är normen som ska gälla. Vi behöver se hela landet, hela Kalmar län och förstärka de möjligheter som finns inte undergräva dem. Jag tror inte det är många stora beslut som behövs, utan ett nytt synsätt, mer flexibilitet och mer aktivt arbeta med frågan som en tidigare partiledare i Centerpartiet alltid ställde inför olika förslag, hur fungerar detta utanför broarna i Stockholm i min grannby? Vi behöver en politik som ser hela landet, hur många partier arbetar med det fokuset? Jag vet bara ett!
Christer Jonsson (c)
landstingsråd