Ledare:Centerpolitik är närodlad politik

Vi har alla rätt till en giftfri vardag. Dagligen får vi via media rapporter om hur olika gifter finns runt om oss. Det är gifter i luften, i vattnet, i jorden och detta påverkar vår livssituation negativt.
Allt tydligare visar forskare på att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi är utsatta för är skadliga både för vår hälsa och vår miljö.
Vi ska kunna förutsätta att de livsmedel vi använder är säkra, att våra textilier inte innehåller antimögelmedel, att vattnet vi dricker är rent, att barnens leksaker inte innehåller giftiga ämnen, inte heller golvmattor och annat byggmaterial. Förutom gifter finns det i många av de produkter vi använder dagligen ämnen som när de mixas med varandra är skadliga för både hälsa och miljö. Exempelvis finns hormonstörande ämnen i både schampo och tandkräm.
Tack vare Centerpartiet och miljöminister Lena Ek tar regeringen nu krafttag för att fasa ut giftiga ämnen i de produkter som vi har närmast oss, exempelvis kläder och leksaker.
Särskilt utsatta för påverkan av hormonstöranden ämnen och kemikalier är små barn. Regeringen har särskilt pekat ut produkter som är avsedda för barn som prioriterade, exempel på detta är byggmaterial, elektroniska produkter, leksaker och kläder.
Vi Centerpartiet vill verka för att
• Främja giftfria produkter genom en skatt på farliga ämnen. En utredning på initiativ av Centerpartiet tar nu fram förslag på en lösning för svensk kemikalieskatt
• Införa totalförbud mot hormonstörande bisfenol A, som finns i många livsmedelsförpackningar, liksom förbud mot parabener som är hormonstörande och finns i kosmetika
• Särskilt satsa på rening av avloppsvatten från läkemedelsrester och andra farliga ämnen
• Ställa krav på giftfria produkter i offentlig upphandling, med början inom förskola och skola
• Stärka arbetet inom EU för att förbjuda och begränsa farliga ämnen, som är den effektivaste åtgärden både miljömässigt och kostnadsmässigt
Med en fortsatt stark centerprofil på alla beslutsnivåer, med miljöminister Lena Ek i spetsen i frågorna om en giftfri vardag, vill jag följa upp det arbetet i de sammanhang där jag är med och tar beslut. Givetvis måste jag även se om ” mitt eget hus”, det är där jag själv kan börja förändra.

Ingegerd Petersson