Ledare: Vi konsumenter har rätt att veta var köttet kommer ifrån

Detta är en viktig fråga för många av oss och för Centerpartiet är det självklart med en fullständig ursprungsmärkning för kött även från gris, får, get och fjäderfä.
I december i år ska EU besluta om nya lagar för ursprungsmärkning av kött. Vi är många som väntat på det här beslutet inte minst efter de senaste årens skandaler, exempelvis lasagnen med hästkött, som var märkt som lasagne med nötkött i våras.
Inom EU skiljer sig djurskyddsreglerna åt mellan länderna, detsamma gäller även för regler om djurtransport och vid slakt. För många av oss konsumenter är det viktigt att veta hur djuren bedövas  och slaktas. Vi i Sverige har sedan länge haft stränga regler och en mycket god djuromsorg, som anses vara bäst i världen. Därför vill vi i Centerpartiet ställa krav på ursprungsmärkning så att vi som konsumenter kan välja, men också välja bort.
Idag gäller inom EU att nötköttet ska komma från djur som är födda, uppvuxna och slaktade i det som anges som ursprungsland. Nu när reglerna ska utvidgas till andra sorters kött vill EU-kommissionen slopa kravet på att djuret ska ha fötts i landet som märks som ursprungsland.
För oss i Centerpartiet är det att vilseleda konsumenterna. Det nya förslaget kan innebära att märkningen säger att köttet kommer från ett land, men i själva verket kommer djuret från ett annat. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson vet att svenska konsumenter vill göra medvetna val och ställer sig därför inte bakom EU förslaget.
När det gäller sammansatta varor som innehåller mer än 50 % kött, ska köttet ursprungsmärkas står det i det nya förslaget. Detta nöjer vi oss inte med i Centerpartiet, regeln bör även gälla exempelvis lasagne och pyttipanna som innehåller 10 -15 % kött.
Med modern teknik är det enkelt och en låg kostnad för att ta fram mätmetoder för att säkra innehåll i produkter och på så vis försvåra för den tillverkare som vill fuska, men också för att ha en säker spårbarhet om det tillexempel skulle finnas farliga ämnen i maten.
För oss Centerpartister är detta ett självklart krav, och det har fått uppbackning av bla. Dagligvaruhandeln, LRF, Sveriges läkarförbund och Sveriges konsumenter.
Att sedan Scan och branchorganisationen Livsmedelsföretagen inte backar upp Centerparitets förslag har säkert sin botten i att stora aktörer vill kunna byta leverantörer fritt. Egna märkesvaror som bygger på att priserna är pressade. Det innebär ju att produktionen av EMV byter leverantör för att pressa priserna och kan upplevas som rent fientliga till ursprungsmärkning av kött.
Återigen med Centerpartiets politik, kan vi känna oss trygga och våra val i butiken blir enklare och säkrare, även om vi de närmsta veckorna är många som väljer kött från skogens konung.
Ingegerd Petersson (c ) Kalmar