Ledare: Tänk på kommande generationer

Man måste ta ansvar för kommande generationer.

Den senaste tiden har det förts en hätsk debatt mot utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Några av de vanligaste argumenten emot är följande:
• De är fula
• Vindkraften subventioneras
•De stör fågellivet
• Sveriges elproduktion idag släpper nästa inte ut någon koldioxid
• Sverige har överskott av el
Jag vill här kortfattat ge min syn på dessa fem argument. Om jag har rätt eller fel är i alla fall i det första fallet en subjektiv bedömning. Jag ska därför inte uppehålla mig särskilt länge vid det, utan konstaterar bara att jag (och faktiskt många med mig) tycker att vindkraftsverken är ett vackert inslag i naturen.
Men över till det som mer handlar om politik än om subjektiva bedömningar. Ja, vindkraften subventioneras delvis. Detta är ett demokratiskt riksdagsbeslut. En av anledningarna är att om man vill ha in ny grön teknik så behövs det oftast subventioner i början. Behövs det då ny grön energi? Mitt svar är ja. Den svenska elproduktionen är idag tyvärr inte särskilt miljövänlig, även om den inte släpper ut särskilt mycket koldioxid. Kärnkraften är smutsig både när uran bryts i bergen och när uranet ska slutförvaras. Detta blir hur tydligt som helst när man kan konstatera att uranbrytning i Sverige troligen aldrig skulle klara en miljöprövning. Jag vill helst inte heller tänka på konsekvenserna av en eventuell kärnkraftsolycka. Hur många skulle dö? Hur många skulle bli sjuka? Hur stora områden skulle bli obeboliga under överskådlig framtid?
Ska vi då stänga kärnkraftverken idag? Nej, här kommer realpolitiken ifatt oss. Alternativet vore att vi skulle bli tvungna att importera el, el som till stora dela kommer från kolkraft och det är inte något bättre alternativ ur verken miljö- eller hälsosynpunkt. Det alternativ som då återstår är att minska elkonsumtionen och se till att den el som ändå behövs produceras miljövänligt. Att minska elkonsumtionen är varje enskild individs egna ansvar och här hjälper den nya tekniken (t ex LED-belysning) oss. Att den el som ändå behövs (och som vi naturligtvis ska ha) är miljövänligt producerad är både vårt enskilda ansvar (vi kan välja att köpa grön el) och vårt gemensamma ansvar (t ex lagar och subventioner).
Vi ska här inte tro att vindkraften själv kan ersätta verken kärnkraften eller kolkraften, utan den är en del av den totala mixen av gröna energikällor som ska ersätta den smutsiga energin. Här kan nämnas allt från solceller till biokraftverk som också är en del av den gröna energin. Om Sverige producerar ett överskott av el så går det idag på export och tränger ut smutsig kolkraft i andra europeiska länder, en ren miljövinst (samtidigt som vår export ökar). Vårt mål måste vara att få till stånd en grönare framtid för våra barn och barnbarn. Så om vår gröna el på sikt kan hjälpa till att konkurrera ut kärnkraften och kolkraften (samt olje- och gaskraften) så är det värt lite subventioner i början!
Men åter till listan. Fågellivet då? För mig är det självklart att vi inte ska placera vindkraftverk i extremt känsliga miljöer där de hotar mycket ovanliga arter. Men i övrigt får vi nog räkna med att någon fågel eller fladdermus stryker med. Alternativet att fortsätta som idag, med smutsig energi, kommer att bli mycket värre för allt levande på jorden på sikt och för mig är ansvaret gentemot kommande generationer det helt avgörande.

Johan Jonsson (c), Emmaboda