Ledare: (S)veket mot Småland

I förra veckan samlades Socialdemokrater från Sveriges alla län – för att rösta igenom kraftigt ökade utgifter för flygplatserna i sina hemlän.
Ambitionen att hela landet ska leva offrades då på socialismens monopolistiska altare. Dogmatiskt tänkande gick före sunt förnuft när socialdemokratiska ledamöter från Småland reste till Stockholm och drev igenom beslut som i förlängningen hotar flygtrafiken från Kalmar och Växjö.
Det som skett är att Socialdemokraterna i samarbete med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna givit statliga Luftfartsverket monopol på flygtrafikledningen. Man agerar så att statliga Luftfartsverket tillåts plocka russinen ur den kaka som heter flygtrafikledning i Sverige.

Flygplatserna som blir över – exempelvis Kalmar och Växjö – blir i ett slag mycket mindre attraktiva att trafikleda när man inte kan inkludera dessa i ett större paket. Självklart leder detta till ökade priser för flygledningen och därmed ökade kostnader att bedriva flygplatser. Beräkningar ger vid handen att det handlar om så mycket som en miljon per flygplats och år i fördyrning.
Flygplatserna ute i landet är till största del kommunala. Nu ställs de inför ett tydligt val – att tillföra mer pengar eller att avveckla flygtrafiken. Inget av alternativen gynnar orterna på den småländska landsbygden.

En omprioritering av kommunala medel till dyrare flygplatsdrift gynnar inte skola, vård och omsorg. Avsevärt högre biljettpriser är inte heller till fördel för näringsliv och turistindustrin.
Det S, V, MP och Sverigedemokraterna tillsammans avser att göra är att försämra svensk landsbygds konkurrenskraft. Genom att ge Luftfartsverket monopol på flygtrafikledning förstärks urbaniseringens strömmar till storstäderna. Detta därför att:
● Det blir svårare att bedriva företag utanför storstäderna.
● Det blir svårare och dyrare att arbetspendla.
● Det blir svårare att bedriva turistindustri på din ort eftersom besökarna inte kan flyga in.
● I förlängningen blir det svårare att bo, leva och arbeta i en mindre ort och utarmningen av landsbygden kommer att eskalera.

Centerpartiet ser hela landet och har tydligt markerat mot det olämpliga i att stödja ett monopol på flygtrafikledning. Vi tror inte på ökad centralisering till storstäder.
En fungerande transportinfrastruktur som underlättar resor till och från en ort är en mycket central del för att samhället ska utvecklas.
Därför kan vi inte stillatigande se på när riksdagsledamöter från din hemort reste till Stockholm för att motarbeta flygtrafiken i din hembygd. Det svek därmed de egna väljarna på landsbygden.

Anders Åkesson, riksdagsman (C)