Ledare: Svårt att göra rätt miljöval

Vi är många som försöker värna miljön och leva miljövänligt så långt det går. Nu lever vi i den rika världen och det gör att globalt är vi alla miljöbovar. Vi åker för mycket bil, flyger för mycket, vi konsumerar för mycket. Men om vi utgår ifrån den delen av världen vi lever in så finns det mycket vi kan göra för en bättre miljö. Problemet är att vi saknar enkla verktyg för att kunna värdera bra miljöval. Om vi som konsumenter kunde läsa av vår miljöpåverkan när vi handlar eller konsumerar, så var livet enklare att leva.

 

I vissa beslut vi gör kan vi se vår miljöpåverkan. Vi kan värma upp våra bostäder med fjärrvärme eller fasta bränslen. Vi kan köpa alternativ el till våra hushåll, köra miljöbilar,cyklaoch sortera vårt avfall. En viktig miljöfråga är folkhälsoarbetet. Friska invånare konsumerar mindre om man har sunda matvanor, motionerar där tobak och alkohol spelar också in. Ett arbete som man trivs med är också en viktig miljöfaktor. Sedan har vi 10 000-kronors frågan: vem ger mig ett jobb? Är det samhället, arbetsgivaren eller har jag själv ett ansvar – starta eget kan vara ett bra alternativ. Vi kan köpa ekologiska livsmedel eller närproducerat. Svårigheterna är att som konsument hitta informationen på bl. a de livsmedel vi köper. Själv går jag ständigt på ”nitar” – korv man köper är gjord av finskt/tyskt kött o s v.

 

Det vi saknar i vårt land är en stark konsumentorganisation. En konsumentmakt som snabbt kan bojkotta varor som ger obefintlig miljöinformation. Ett problem är EU, där många medlemsländer inte vill att man på varorna redovisar en miljökalkyl. Eskil Erlandsson, vår centerpartistiske landsbygdsminister, får ofta kämpa i motvind i de här frågorna.

 

Själv försöker jag värna miljön. Jag handlar i princip bara i Nybro Kommun och på Norra Öland jag bojkottar Kalmar och Växjö. Men jag kan göra mycket mer: jag kör för mycket bil, jag har framförallt åkt för mycket flyg (även om jag fått se mycket av världen). Alla kan vi bidra till att göra miljön bättre, utan att behöva förändra livet radikalt.