Ledare: Sommar och mat

Sommar och mat!

Visst hör sommar och mat väldigt intimt ihop. Det är då många av oss ägnar sig åt att grilla, vi bjuder hem vänner och grannar på mat en stund på kvällen, en del till och med unnar sig att äta på restaurang eller gå på sommarbaren. Samtidigt är det ju så att det är under sommarperioden vi kan se råvarorna för maten bli till, i sommarhagar med betande djur, växande grödor på åkrar, tomatplantor som växer i den egna trädgården eller örtväxterna som grannen odlar.

Kort sagt, sommar och mat är väldigt intimt förknippat med vartannat och det finns i varje fall för mig väldigt positiva känslor inför detta samband. Men vid sidan av alla dessa positiva upplevelser finns det en hel del att fundera på när det gäller matfrågor.

Vi har genom gott utnyttjande av frihandel tagit vara på det faktum att genom import av livsmedel få ett bredare utbud av grönsaker och frukt året om, vi har fått prispress på många matvaror. Vi har tyvärr också fått import av t ex kött som är av mindre god kvalitet, men billigt och dessvärre producerat med villkor för djuren som inte är acceptabla. Som konsumenter har vi här ett stort ansvar i vad vi väljer att köpa och det är värt att notera att matkostnadens andel för det genomsnittliga hushållet har minskat. Vi lägger som konsumenter relativt sett mindre pengar på mat idag än vad vi gjorde för ett antal år sedan. Frågan är om det verkligen är en utveckling som kan fortsätta eller bör fortsätta?

En annan sida av den växande importen är att Sveriges möjligheter att producera livsmedel minskar hela tiden. Jag tror verkligen det är dag att fundera på en bred diskussion om hur hög självförsörjningsgrad vi bör ha, hur beroende av import av livsmedel vi får bli. Detta är ingen enkel diskussion, men satsningen på Matlandet Sverige bör fördjupas med en bred livsmedelsstrategi för Sverige som också hanterar frågan om nivån på vår livsmedelsproduktion.

Men så här i sommartid kan också man glädja sig åt att några av de saker som Matlandet Sverige satsningen är inriktat på verkligen syns när man åker runt. Vi ser fler gårdsbutiker, mer satsningar i affärerna på lokalt producerade matvaror och intressanta matställen. Mat-Sverige lever sommartid och det är något att glädjas åt, nu behöver vi fundera på hur vi säkerställer en god livsmedelsproduktion på god nivå!

Christer Jonsson (c)
Landstingsråd