Ledare: Socialdemokratisk attack på den svenska landsbygden

Socialdemokraterna tog på sin stora kongress i Göteborg beslut om att Sverige behöver en ”övergripande och långsiktig” livsmedelsstrategi.

Det är bra att Löfven & Co upptäckt den svenska landsbygden. Men, det blir besynnerligt då att den politik de beskriver och bedriver leder rakt motsatt mot vad de säger sig värna och vilja uppnå.

Låt mig ge några exempel:
– De säger att svensk livsmedelsindustri är viktig men lägger förslag om halverat jordbruksstöd i EU.
– De säger att den internationella konkurrensen på området ökar och kräver en mer aktiv näringspolitik men höjer skatterna för företag med 30 miljarder och gör det dyrare att anställa ungdomar.
– De vill se varumärken kopplade till svensk primärproduktion växa fram men vill inte att pengarna som kommer från EU ska gå till investeringar i verksamheten som skulle kunna ge just detta.

Många av de framsynta satsningar på livsmedelsproduktion vi ser i våra bygder
hade inte varit möjliga utan detta investeringsstöd. Sett ur den svenska landsbygdens perspektiv är det därför en obegriplig linje socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson bedriver.
Jag är glad att jag företräder ett parti – Centerpartiet – som ser till att just investeringsstödet i landsbygdsprogrammet har stärkts vilket gör att svenska bönder kan satsa på att utveckla sina jordbruk och stärka sin konkurrenskraft.

Centerpartiet har i regeringsställning sett till att det för första gången på femton år tillsatts en konkurrenskraftsutredning som ska se över och komma med konkreta förslag till åtgärder för en livskraftig svensk primärproduktion av livsmedel.

Ytterligare en konkret åtgärd är initiativet ”Matlandet Sverige” som på bara några år har blivit en etablerad del av Livsmedelsverige. Idag startas det fler och fler små slakterier (+ 32 procent) och vi kan även se att fler små och medelstora livsmedelsföretag deltar i, och vinner, offentliga upphandlingar. Dessa företag är ryggraden i landsbygdsekonomin och viktiga för jobben i hela landet.

Anders Åkesson, riksdagsledamot (c) Kalmar län