Ledare: Ris och ros till Löfvens första budget

Nu ser vi vänsterregeringens prioriteringar tydligt. Man straffbeskattar jobb, godstransporter och företag på landsbygden för att kunna satsa på kollektivtrafik i storstäder. Man har därför döpt om den gamla kilometerskatten till vägslitageavgift. Men det är fortfarande en skatt på avstånd, en helröd skatt utan miljöeffekt. Man bortser då från att i stora delar av Sverige är lastbilstransporter det enda alternativet för fungerande godstransporter.

Ökade utsläpp av växthusgaser från tunga transporter är ett problem och det är tydligt att fordonsflottan behöver ställas om. Men istället för röda skatter utan miljöstyrning ska man självklart ha ett system som premierar de som gör rätt  en miljöbilspremie för lastbilar. En stimulerande morot att göra rätt istället för en röd skatt som styr fel.

Mängden godstransporter i samhället är dubbelt så stor på väg som på järnväg. Det beror inte på en ovilja att använda järnväg, utan på att vägsystemet är så mycket bättre utbyggt. 90 procent av allt gods på väg transporteras på avstånd under 30 mil. För exempelvis skogsindustrins mycket stora volymer skogsråvara är de genomsnittliga avstånden mindre än tio mil. Här är sällan järnvägen ett alternativ. Att föra på en skatt på avstånd som enbart tas ut vid vägtransporter ger ökade kostnader men har ingen miljöstyrande effekt.

I det budgetförslag regeringen lagt fram återfinns dock det miljöbilspaket som Centerpartiet och Alliansen föreslagit. Det innebär bland annat att supermiljöbilspremien finns kvar, att fordonsskatten differentieras och att ett så kallat bonus malus-system införs som styr mot smartare miljöval vid nybilsköp.

Däremot står ingenting om Centerpartiets goda förslag att bygga 10 000 nya laddstolpar för elbilar över hela landet. Detta måste noteras som ett stort svek av i synnerhet Miljöpartiet som hade just elladdstolpar som ett konkret vallöfte. Vi kan bara beklaga att vänsterregeringen inte prioriterar att bygga en helt ny grön infrastruktur för elbilar.

Glädjande nog ser det ut som om Löfven & Romson blir överkörda av riksdagen i frågan om att stänga Bromma och om pengaslöseriet i att förskjuta byggandet av Förbifarten. Den 16 december röstar riksdagen om det, vi återkommer med rapport om hur länsbänken röstat.

Anders Åkesson