Ledare: Politik och föreningsliv

Min föreningsstart blev i Centerpartiets ungdomsförbund i slutet av 1960-talet. En av de viktigaste frågorna var att allt inte skulle centraliseras till storstäderna. En stor händelse var när man fick åka på första rikslägret/riksting som för min del var i Halmstad 1971. Det har blivit många besök på riksting under alla år, alltid lika trevligt.
En annan händelse som jag kommer ihåg var när vi i Centerpartiet fick besök av partiordförande Gunnar Hedlund 1973. Han fyllde Kristallen och höll ett mycket bejublat tal som inspirerade många inför det stundade valet. Efter denna träff kände jag ännu mer att Centerpartiet var det rätta partiet för mig.
Miljöfrågorna har alltid varit en viktig fråga. I slutet av 1970-talet började man på CUF- arrangemang sjunga Lokalsamhällesvisan. Den innehåller en sammanfattning av CUF:s hela handlingsprogram som var riktat mot miljöförstöring, centralisering och resursslöseri. Dessa frågor är lika aktuella på 2010-talet. Kärnkraftsdiskussionerna blev ytterligare en fråga som ökade mitt politiska arrangemang. Jag tycker att kärnkraften inte passar in kretsloppssamhället. Detta tyckte jag inför kärnkraftsomröstningen 1980 och detta tycker jag fortfarande. Vi måste arbeta för att vi får en bortre parantes för kärnkraften. En stor händelse var när man var med och demonstrerade vid Barsebäck inför folkomröstningen. Vad skall in? Sol, Vind och Vatten. Vi kan nu se resultatet att vindkraften har fått en mycket stor betydelse i energidebatten. Detta tack vare ett mycket bra arbete av Centerpartiet.
Min politiska bana i Nybro kommun började 1980 då jag blev invald som suppleant i Elverksstyrelsen. Från 1983 blev jag invald i dåvarande Hälsovårdsnämnden. Miljö- och Hälsofrågor har blivit frågor som jag har jobbat med politiskt.
Har man en gång kommit in i föreningslivet så är det lätt att man blir kvar. Jag har haft glädjen att vara förtroendevald i många föreningar som Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan, Bygdegårdarnas riksförbund och då givetvis inom Centerrörelsen. Man kan fråga sig var man får drivkraften? Det finns en enorm glädje och kapacitet hos dem som jobbar i föreningarna. Tänk på alla ideella timmar som de lägger ner i föreningsarbetet. Utan dessa ideella krafter vore samhället fattigt.
Nu kan vi då sammanfatta året 2014. Ur politisk synvinkel har det varit ett jobbigt år, men intressant. Supervalåret har stärkt Centerpartiet som en maktfaktor i politiken. I kommunen kan vi glädja oss att vi för första gången har blivit det största partiet. Valnatten var den trevligaste stunden under året. Vi fick gehör för vår politik med nyckelorden Öppenhet, Grönt, Tryggt och Företagsamt.
Vid årets sista kommunfullmäktige blev beslutet att vi ska arbeta efter femklövens kommunplan. Med denna som grund ser jag verkligen fram emot 2015. Vi har ett hårt men intressant arbete framför oss.
Jag vill önska alla en trevlig helg.
Kenneth Petersson C Nybro kommun