Ledare: Nybro till salu?

Nybro Kommuns majoritet (M och (S) vill sälja ut en del av kommunens fastighetsbestånd, kommunhus, äldreboende och polishus och cirka 15 procent av det kommunala bolagets bostäder. Det som överraskar är att Socialdemokraterna vill sälja ut en del av allmännyttan
Hade jag under min aktiva tid i majoritet drivit en sådan fråga hade kommunhuset ockuperats av Socialdemokraterna och hyresgästföreningen, även om denna förening även nu är mycket upprörd över förslaget.

Nu är det nya tider och Socialdemokraterna i Nybro driver nog på nytt en fråga på tvärs med sina väljare. Tidigare har man bland annat lagt många förslag där man fått backa för en kraftig folkopinion. Det har gällt nedläggning av Alsterbro skola, parkering på torget och nedläggning av Jutegården. Klarar man att genomföra detta kontroversiella förslag?
Problemet för den nya majoriteten är att man inte lärt sig att hantera ett vettigt beslutsunderlag. Luddiga direktiv liten förankring gör det besvärligt för kommunfullmäktige att fatta beslut.

Finns det privata företag som vill köpa fastigheter där kommunen inte driver någon verksamhet är det inget problem. Det är inte lika enkelt med fastigheter där man har kommunal verksamhet. Om kommunen har ett bokfört värde på vissa fastigheter om
50 miljoner kronor och säljer dem för 100 miljoner, d får kommunen ”loss” 50 miljoner kronor till en förbättrad balansräkning och minskad upplåning. Men den som köper fastigheterna måste ha ränta och avskrivning på 100 miljonerna. Det innebär ökade hyreskostnader för verksamheten. Självklart vill de nya ägarna ha långa avtal med den enda tänkbara hyresgästen kommunen. På kort sikt pengar in, på lång sikt en förlustaffär med högre hyra.
När det gäller bostadsbyggande i Nybro är problemet att inga privata aktörer vill bygga nya bostäder i Nybro. Det kommunala bostadsbolaget har byggt en del och har ekonomiska muskler att bygga. Men nya lägenheter blir dyra. Det är därför som den privata marknaden ligger lågt. Ett gott råd: vill kommunen sälja ut fastigheter ta fram ett underlag där man redovisar plus och minus för att få en bred dialog i vår kommun.

KUBA

För fyra veckor sedan redovisade jag en del iakttagelse jag gjort vid en resa till Kuba. Jag skrev då att om Kubas invånare ska få en bra utveckling så måste det till marknadsekonomi, demokrati och öppenhet. Det Kommunistiska partiet i Nybro tyckte att jag drog fel slutsats. Detta parti anser tydligen att Kuba och Nordkorea, de gammelkommunistiska staterna, är framtiden. Tack och lov är det inte många som tycker så, även om man får beundra att det fortfarande finns partier som tror på kommunismen.

Grattis Nybroborna!

I söndags återinvigdes Viktoriahallen i Nybro. Nybro har fått en bra ishall för 26 miljoner kronor. I närliggande kommun har man lagt 75 miljoner på en träningshall utan åskådarkapacitet. Grattis till Nybroborna som nu fått en bra arena som också är kommunens största mötesplats. I söndags var det mer än 1 500 på läktaren.

Stig Davidson