Ledare: Nu satsar vi på hälsa och nära vård!

I Kalmar län har vi en vård som i många avseenden fungerar alldeles utmärkt. Men det som är bra kan bli bättre! Vi lever i ett län med mycket landsbygd med många småorter och byar.

De senaste årtiondena har sjukvården i allt högre grad övergivit de mindre orterna och delvis också de mindre kommunerna. Därför var det en viktig fråga i valrörelsen och nu i landstingets budgetarbete att öka möjligheterna till Nära vård.

I den budget som Centerpartiet och övriga allianspartier i landstinget nu har presenterat sker en stor satsning på den Nära vården. Där satsar nya resurser på primärvården runt om i länet så att den kan utvecklas och möta patienterna, så att de slipper söka vård på sjukhusen mer än nödvändigt. Vidare finns det extra resurser för att stödja framväxten av filialer och samverkanslösningar med kommunerna. Så att det kan bli så att man till exempel i Vissefjärda, Bäckebo eller Påryd kan möta en sjuksköterska för att lösa vardagliga vårdbehov. Det öppnas nu nya möjligheter för att skapa en mer välfungerande Nära vård runt om i länet.

I den presenterade budgeten görs också en annan stor satsning på förebyggande insatser och hälsa. Centerpartiet och Allianspartierna lägger fram ett Hälsopaket som innebär införande av erbjudande om Hälsosamtal för alla när de fyller 40-50-60 år. Det blir landstingets födelsedagsgåva, en möjlighet att få stöd för att stärka sin hälsa och också upptäcka hälsorisker i tid.

I förslaget finns också insatser för att arbeta med mer rörelse i skolan och målet är att sätta Kalmar län i rörelse. Hälsa skapas också genom kulturupplevelser och en del i detta är att öka tillgängligheten till kultur. Inför framtiden är Hälsoinsatser och det förebyggande helt avgörande om resurser ska finnas för sjukvård när den verkligen behövs, därför är detta också en satsning för framtiden.

Nära vård och hälsa det är satsningar som behövs i Kalmar län, nu är frågan om den rödgröna majoriteten kan säga JA till dessa viktiga insatser, det vet vi om några veckor.

Christer Jonsson Landstingsråd (C)