Ledare: Nära vård – landstingsmajoritetens svek

Många av våra mindre samhällen har blivit av med möjligheten till Nära vård. Påryd, Rockneby och Trekanten är orter som har långa resor för att få vardaglig sjukvård, som  en enkel provtagning eller en omläggning. Bristen på jämlik vård uppmärksammas nu av allt fler medborgare och föreningar. I Påryd driver Karlslunda medvetet på för att få en möjlighet till nära vård. Vi Centerparitet delar den kritik som finns och menar att landstinget måste lyssna och vidta åtgärder.
Som centerpartister kräver vi därför att landstinget sluter avtal med Kalmar kommun om att ge Pårydsborna möjlighet att få vardagssjukvård i anslutning till Björkhaga. Rocknebyborna ska ges samma möjlighet vid Enliden.  Var i Trekanten den vardagsnära sjukvården kan ges kan jag inte säga, men kan ordnas. Lösningen på de tre orterna är att Kommunsjuksköterskan som finns på plats utför den vardagsnära vården och landstinget köper tjänsten av Kalmar kommun.
De mest sjuka äldre, de sköra människorna som har många kontakter inom vården, har ofta svårt att göra sin röst hörd. Många anhöriga hjälper till och gör ett fantastiskt arbete, för att ge stöd sin sina föräldrar, släktingar eller vänner. Men vi vill att det finns en kontaktsjuksköterska som tillgänglig just för den som behöver hjälp, som behöver bli lotsad mellan olika vårdgivare och ser till så att människan kommer i fokus. Givetvis ska även sjukresorna vara anpassade efter personens hälsa och behov.
Idag är tempot högt, många människor slits och blir sjuka i stressrelaterase sjukdomar och orkar inte med att jobba. När det gäller rehabilitering, vill vi i Centerpartiet se en helhetssyn på olika typer av rehabilitering, där människan är i fokus. Grön Rehab är en sådan verksamhet, som visat sig ge mycket bra resultat. Det finns ett beslut i landstinget om att Grön rehab ska finnas. Det finns en entreprenör som vill och kan utföra Grön Rehab, som dessutom har lång erfarenhet. Men landstingsmajoriteten  S, V och MP trycker inte på knappen och erbjuder denna forma av rehab utan sviker  människor som får sjukskrivna och kanske tom gå ner sig ännu mer, beklämmande är milt sagt.

Ingegerd Petersson (C), landstingskandidat i Kalmar