Ledare: Kyrkovalet handlar inte om tro

Kyrkovalet den 15 september handlar inte om tro! Det handlar om förtroende och förväntningar på folkvalda i Svenska kyrkan som ska förvalta och utveckla formerna för tro och tillbedjan till Gud.

 

Svenska kyrkan och församlingarna finns mitt i samhället. Dörrarna står öppna för kultupplevelser, samvaro, aktiviteter som är anpassade för ungdomar och äldre, män och kvinnor. I personliga kriser och när samhällsgemenskapen utsätts för påfrestningar finns kyrkan där för alla. Kyrkan är viktigare för folkhälsan än både golf och maratonlöpning.

Centerpartiet ställer upp i kyrkovalet till flera församlingar i Småland och på Öland. I valen till Stiftsfullmäktige och till Kyrkomötet ställer vi upp under partibeteckningen Centerpartiet, inget annat. Det är viktigt att det blir tydligt för dig som röstar vad ditt val står för. De som bestämmer i kyrkan ska ha goda samhällskontakter, förstå ekonomi och organisation samt vara villiga att skapa öppna och demokratiska mötesplatser i kyrkan.

Kontakten mellan kyrkan, folket och samhället är självklar. Det är i regering och riksdag villkoren för trossamfunden sätts, liksom beslut om kulturminneslag och ersättningar för att bevara kyrkans kulturskatter. Det är i de politiska partierna frågor som rör jämställdhet, likabehandling, demokrati, mötes- och religionsfrihet diskuteras. Vill du inte ge stöd åt sådana kyrkovalskandidater som motsätter sig kvinnliga präster, som vill inskränka homosexuellas rättigheter i samhället, eller är främlingsfientliga, bör du välja nomineringsgruppen Centerpartiet eller kryssa för centerpartiets kandidater på de samlingslistor som finns.

Kyrkan ska vara synlig i välfärdsarbetet och bidra till omsorgen om människor som vistas i Sverige. Den ska ställa upp för utsatta människor, oavsett härkomst och därigenom via religionsdialog bidra till integration mångfald och ökad förståelse.

Kyrkan ska genom sitt internationella arbete stärka landsbygdsutveckling, kvinnors hälsa och rättigheter till sin egen kropp och sexualitet, samt verka för fred, solidaritet och respekt för mänskiga rättigheter och olika trosuppfattningar.

Kyrkan ska ta ett ansvar för miljön och bidra till energiomställningen, upphandla svensk närproducerad mat och bruka sin jord, skog och övrig egendom hållbart, med hänsyn till miljö och biologisk mångfald.

Som sagt… Kyrkovalet den 15 september handlar inte om tro! Det handlar om förtroende och förväntningar…

 

Anders Åkesson